Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Ympäristökeskus voi esittää yksityisen luonnonsuojelualueen perustamista harvinaisen eliölajin suojelemiseksi

Humalakiiltokääriäisen oli luultu kokonaan hävinneen Suomesta

4.11.2010

Uudenmaan ympäristökeskus ei menetellyt lainvastaisesti tai muutenkaan virheellisesti, kun se esitti, että maanomistaja hakisi yksityisen luonnonsuojelualueen perustamista mailleen erittäin harvinaisen perhoslajin suojelemiseksi, toteaa apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin.

Uudenmaan ympäristökeskus oli ilmoittanut maanomistajalle, että hänen tilallaan esiintyi Suomesta hävinneeksi luokiteltu perhoslaji, humalakiiltokääriäinen (ks. kuva:
http://213.139.166.224/Lepidoptera/Tortricidae/Grapholita/discretana/Grapholita%20discretana.htm).

Ympäristökeskus esitti, että perhosen asuinalue rauhoitettaisiin luonnonsuojelulain nojalla.

Perustuslain mukaan jokaisella on vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta

Maanomistaja epäili kantelussaan oikeusasiamiehelle, ettei ympäristökeskuksella olisi ollut oikeutta esittää luonnonsuojelualueen perustamista hänen mailleen.

Apulaisoikeusasiamies Sakslin toteaa kuitenkin, että alueellinen ympäristökeskus voi luonnonsuojelulain mukaan perustaa yksityisen luonnonsuojelualueen maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella, kun alueella elää uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji tai eliöyhteisö. Ympäristökeskus voi myös esittää luonnonsuojelualueen perustamista ja pyytää tähän maanomistajan suostumusta tai - niin kuin tässä tapauksessa - esittää maaomistajalle, että tämä itse hakisi suojelualueen perustamista.

Alueellisen ympäristökeskuksen tehtävänä on edistää ja valvoa luonnonsuojelua alueellaan.

Perhosen esiintymistä kotirauhan piiriin kuuluvalla alueella ei olisi saanut tutkia ilman lupaa

Ympäristökeskuksen palkkaama tutkija oli käynyt selvittämässä perhosen esiintymistä maanomistajan humalatarhassa useaan otteeseen ja useita tunteja kerrallaan ilman, että maanomistajalta oli pyydetty siihen lupaa tai edes kerrottu hänelle tutkimuksesta.

Tässä toimittiin apulaisoikeusasiamies Sakslinin mukaan virheellisesti. Ympäristökeskuksen olisi tullut huolehtia siitä, että sen virkamiehet, työntekijät ja sen palkkaamat henkilöt tietävät, ettei kotirauhan piirin kuuluvalla alueella saa suorittaa tutkimuksia tai selvityksiä ilman maanomistajan lupaa.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin ratkaisu dnro 1938/4/08 kokonaisuudessaan

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Erkki Hännikäinen, puh. (09) 4321.