Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

YLEn tehtävä julkisen palvelun hoitajana ei vaarantunut digiuudistuksessa

Ongelmia esiintyi kuitenkin digitekniikassa, tiedotuksessa ja neuvonnassa

16.6.2009

Digiuudistuksen yhteydessä ei toimittu niin, että YLEn tehtävä julkisen palvelun hoitajana olisi vaarantunut, toteaa apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt tutkittuaan asiaa 17 kantelun johdosta.

Kanteluissa arvosteltiin muun muassa ongelmia digilähetysten näkyvyydessä ja tekstityksessä, keskusdigisovittimien kieltämistä taloyhtiöiltä, puutteita neuvonnassa ja tiedottamisessa sekä kaapeli- ja antennitalouksien eriarvoista kohtelua.

Digilähetysten alkaessa vuonna 2001 digilaitteiden saatavuus oli heikko, ne olivat kalliita ja niissä oli teknisiä ongelmia.  Se ei vaarantanut YLEn julkisen palvelun toteutumista, kun myös perinteiset analogiset lähetykset olivat tuolloin nähtävissä. Kun syyskuussa 2007 siirryttiin kokonaan digiaikaan, näkyvyys ja digitekniikka olivat jo varsin asianmukaisella tasolla ja tällä hetkellä tilannetta voidaan pitää jokseenkin hyvänä. Oikeusasiamiehelle ei olekaan enää noin vuoteen tullut ainuttakaan kantelua digitalisoinnista.

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt esittää kuitenkin muutamia kriittisiä huomautuksia digiuudistuksen vaiheilta:

Viranomaisten velvollisuus tiedottaa kansalaisille oli erityisen korostunut, koska kyseessä oli merkittävä, koko väestöä koskettava viestintäpoliittinen uudistus. Neuvontaa olisi pitänyt järjestää erityisesti teknisten ongelmien ratkaisemiseksi.  Liikenne- ja viestintäministeriön omasta selvityksestä apulaisoikeusasiamiehelle käy kuitenkin ilmi, että ainakaan alkuvuosina kansalaisilla ei ollut riittävästi tietoa siitä, miten tekniset puutteet voidaan korjata. Kun analogisten lähetysten päättyminen alkoi lähestyä, neuvontapalvelut paranivat merkittävästi.

Sitäkin apulaisoikeusasiamies arvostelee, että YLE suostui niin myöhään kuin vasta huhtikuussa 2007 siihen, että taloyhtiöt voivat muuttaa jatkossa digilähetykset analogisiksi, jos digitaalinenkin lähetysmahdollisuus järjestetään. YLE ei kuitenkaan menetellyt tässä lainvastaisesti.

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt toteaa lisäksi, että YLE saattoi harkintavaltansa rajoissa sopia, että kaapelitalouksille myönnettiin kesäkuussa 2007 puolen vuoden jatkoaika, kun niiden digivalmius oli todettu heikoksi.

Apulaisoikeusasiamies on arvioinut kantelut tutkiessaan YLEn ja viranomaisten menettelyä digiuudistuksen eri vaiheissa. Uudistuksessa mukana olleiden yritysten tai muiden yksityisten tahojen menettelyä hän ei toimivaltansa puitteissa ole voinut tutkia.

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin ratkaisu dnro 794/2/09

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Raino Marttunen,
puh. (09) 432 3343.