Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Yle-veron pyöristys on ongelmallinen pienituloisille

AOA Sakslinilta moitteet Verohallinnolle
 
 
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ei pidä asianmukaisena sitä, että pienituloisimmat henkilöt joutuvat odottamaan liikaa perittyä yleisradioveroa veronpalautukseen asti.
 
- Veron taloudellinen vaikutus on sitä merkittävämpi, mitä pienituloisemmasta henkilöstä on kyse, katsoo Sakslin.

Sakslinin mukaan erityisesti näissä tilanteissa ennakonpidätys tulisi ensisijaisesti suorittaa laissa säädetyn perusteen mukaan.

Yleisradiovero, 0,68 %, pidätetään ennakkoon myös pienistä tuloista, joista ei muuten mene veroa. Kun pidätysprosentti lasketaan puolen prosenttiyksikön tarkkuudella, se pyöristetään 1,0 %:iin. Liikaa peritty vero palautetaan vasta vuoden kuluttua.

Sakslin moittii Verohallintoa myös siitä, että sen yle-veroa koskevassa ohjeessa ei mainita, että miten pyöristyssäännöstä johtuvasta liikaverosta voisi välttyä.

Apulaisoikeusasiamies pyytää Verohallintoa ilmoittamaan 29.8.2014 mennessä, mihin toimenpiteisiin päätös on antanut aihetta.

Oikeusasiamiehen kansliaan saapui vuoden 2013 alussa lukuisia kanteluita, joissa arvosteltiin yleisradioveroa.

Veroa myös ulkomailta

Osa kanteluista koski ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten velvollisuutta maksaa yleisradioveroa.

Sakslin ei nähnyt asiassa lainvastaisuutta, sillä Verohallinnon muuttuneen tulkinnan mukaan yleisradiovero on nyt tuloverosopimuksissa tarkoitettu vero. Tällöin se otetaan huomioon verona, josta voidaan vähentää ulkomailla maksetut verot.

Sakslin piti kuitenkin perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon kannalta ongelmallisena tuloverolain nk. kolmen vuoden sääntöä. Sen mukaan Suomen kansalaista pidetään Suomessa asuvana, kunnes kolme vuotta on kulunut sen vuoden lopusta, jolloin hän lähti maasta.

- Kun sääntöä sovelletaan vain Suomesta muuttaneisiin suomalaisiin, se on käänteisenä syrjintänä ongelmallista, toteaa Sakslin.


AOA Sakslinin päätökset dnrot 76, 165/4/13 (pyöristyssääntö) ja dnrot 58, 238, 313,826/4/13 (vero ulkomailla) kokonaisuudessaan.