Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Yksin matkustavalle lapselle ei myönnetty pikapassia rikkoutuneen tilalle - Matka äidin luo peruuntui

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt moittii Helsinki-Vantaan liikkuvaa poliisia

13.11.2008

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt moittii Helsinki-Vantaan lentoaseman liikkuvaa poliisia siitä, että se ei myöntänyt pikapassia yksin matkustavalle alaikäiselle lapselle, joka oli lähdössä suomalaisen äitinsä luo Bulgariaan.

Passintarkastuksessa oli käynyt ilmi, että tytön passi oli rikkoutunut. Passin tietosivu oli irti ja teipattu paikoilleen. Passintarkastaja ohjasi tytön liikkuvan poliisin lentoaseman yksikköön hakemaan pikapassia matkaa varten. Liikkuvan poliisin vanhempi konstaapeli ei kuitenkaan suostunut myöntämään passia, koska tytöllä ei ollut esittää passilain edellyttämää huoltajien suostumusta passin hakemiseen.

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt katsoo, että liikkuvan poliisin vanhempi konstaapeli ja tämän esimies toimivat virheellisesti päättäessään olla myöntämättä tytölle passia ja estäessään siten tytön matkan äitinsä luo. Tässä tapauksessa tytöllä kuitenkin oli voimassa oleva passi, johon hän oli aikoinaan saanut huoltajansa suostumuksen. Kyseessä ei siten ollut tilanne, jossa alaikäinen lapsi olisi pyrkinyt lähtemään maasta tai hakemaan passia ilman huoltajansa suostumusta. Apulaisoikeusasiamies muistuttaa, että perustuslain mukaan jokaisen liikkumisvapauteen kuuluu oikeus lähteä maasta, ja viranomaisen on tulkittava lakeja perus- ja ihmisoikeusmyönteisesti.

Poliisi ei ollut myöskään selvittänyt riittävästi mahdollisuutta olla yhteydessä tytön huoltajaan ulkomailla.


Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin päätös dnro 3335/4/06 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Astrid Geisor-Goman,
puh. (09) 432 3365.