Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

VIranomaisen on tiedotettava hoitopaikan muutoksista

Oikeusasiamies Jääskeläinen katsoo Jyväskylän kaupungin menetelleen virheellisesti, kun se ei tiedottanut Vuoristosairaalan lakkauttamisesta ja hoidon uudelleen järjestelystä tarpeeksi ajoissa  potilaille, omaisille ja henkilökunnalle. Heillä ei näin ollut lain mukaista todellista mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon.

Kaupungin perusturvalautakunta päätti lakkauttaa sairaalan toiminnan nopeutetulla aikataululla lokakuussa 2010. Asiasta pidettiin kaksi päivää ennen lautakunnan kokousta tiedotustilaisuus, josta osa omaisista sai tiedon vasta edellisenä päivänä. Jotkut omaisista kuulivat lakkauttamisesta tiedotusvälineistä.

Sairaalassa hoidettiin 60 muistisairasta potilasta. Vielä toukokuussa lautakunnan pöytäkirjassa oli todettu, että sairaalan pitkäaikaisosastot jatkavat toistaiseksi.

Oikeusasiamies katsoo, että hoidon järjestämisessä tapahtuvilla muutoksilla on asukkaille ja heidän omaisille suuri merkitys. Heillä on oltava todellinen, eikä vain muodollinen mahdollisuus vaikuttaa päätökseen.
 
Oikeusasiamiehen päätös dnro 3577/10 kokonaisuudessaan, lisätiedot: vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor, puh. (09) 4321.

Turun kaupungin menettelyssä useita puutteita

Jo aikaisemmin apulaisoikeusasiamies Sakslin moitti Turun kaupungin sosiaalitoimea puutteista Luolavuoren vanhainkodin lakkauttamista ja vanhusten siirtoa koskevassa asiassa.

Lakkautuspäätös koski lähes 160 hyvin huonokuntoisen vanhuksen muuttoa vanhainkodista ja siirtoa toisiin pitkäaikaislaitoksiin eri puolille kaupunkia.

Kunta laiminlöi tiedottaa asiasta riittävän aikaisessa vaiheessa vanhuksille ja heidän omaisilleen. Asukkaita ja omaisia informoitiin asiasta vasta perusturvalautakunnan päätöksen jälkeen. Sakslinin mukaan menettely loukkaa vanhuksen ihmisarvoa, mikäli hän tai omainen ei voi vaikuttaa päätöksentekoon.

Kunta toimi lainvastaisesti myös siinä, että kaikki vanhukset eivät saaneet kirjallisia, muutoksenhakukelpoisia päätöksiä uudesta sijoituspaikasta ja uusista asiakasmaksuista.

Sakslin pyysi aluehallintovirastoa selvittämään jokaisen vanhainkodista siirretyn vanhuksen tilanteen ja valvomaan, että puutteet korjattiin.

Apulaisoikeusasiamiehen päätös dnro 658/10 kokonaisuudessaan, lisätiedot: esittelijäneuvos Tapio Räty, puh. (09) 4321.