Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Väylävirasto on luopunut oikeusasiamiehen moittimasta Väylä-oheisnimestään

Väylävirasto on ilmoittanut luopuneensa Väylä-oheisnimestään, jota eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen piti lainvastaisena viime joulukuussa antamassaan päätöksessä (6513/2018 ym.). OA arvioi tuolloin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimivien organisaatioiden nimiä.

Väylävirasto ilmoitti OA:n pyynnöstä toimenpiteistään asiassa. OA ei kuitenkaan pitänyt ilmoitusta riittävänä. Väylävirasto ei ollut ottanut kantaa siihen, miten Väylä-oheisnimi tai vain kyseisen sanan sisältävä logo toteutti kansalliskielten tasapuolisen kohtelun vaatimuksen.

OA jatkoi asian käsittelyä omasta aloitteesta. Hän korosti jo liikenne- ja viestintäministeriölle lähettämässään selvitys- ja lausuntopyynnössä sitä, että vetoaminen joidenkin muiden viranomaisten mahdollisesti jo pitkään käytössä olleisiin lyhenteisiin tai oheisnimiin taikka tapaan käyttää niitä ei ole laillisuusvalvonnan näkökulmasta hyväksyttävä peruste. 

Nyt Väylävirasto ilmoitti uusineensa graafisen ohjeistonsa ja luopuneensa 'Väylä'-oheisnimen käytöstä. OA piti Väyläviraston lopulta täytäntöön panemia toimenpiteitä asianmukaisina ja OA:n aiemman ratkaisukäytännön lähtökohtien mukaisina. Asia ei siksi enää edellyttänyt OA:n jatkotoimenpiteitä. 

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös 2431/2020 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Mikko Sarja, p. 09 432 3364.