Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Varatuomari Sirpa Rautio Ihmisoikeuskeskuksen johtajaksi

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on tänään nimittänyt varatuomari Sirpa Raution Ihmisoikeuskeskuksen johtajaksi saatuaan sitä ennen asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton. Johtajan toimikausi on neljä vuotta. Rautio aloittaa uudessa tehtävässään 1.3.2012.

Varatuomari Sirpa Rautio, s. 1962, on toiminut vastuullisissa perusoikeus- ja ihmisoikeustehtävissä vuodesta 1993 lähtien. Paraikaa hän työskentelee Washingtonissa Maailmanpankin pohjoismaisen rahaston ihmisoikeustehtävissä ja toimii erityisesti naisoikeuksien ja tasa-arvon asiantuntijana.

Vuosina 2005 - 2010 Rautio on toiminut Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun neuvonantajana Strasbourgissa sekä EU:n oikeusvaltio-operaatiossa Kosovossa Ihmisoikeus- ja tasa-arvotoimiston päällikkönä.

Vuosina 2001 - 2004 hän on työskennellyt yksikön päällikkönä ETYJ:n Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimistossa Varsovassa, missä hänen tehtäviinsä kuului uuden ihmisoikeusyksikön perustaminen ja johtaminen. Tätä ennen Rautio oli YK:n ihmisoikeuskenttätehtävissä sekä Bosnia-Herzegovinassa, missä hän toimi mm. YK:n erityislähettiläs Elisabeth Rehnin avustajana, että Etiopiassa ja Eritreassa. Kotimaassa Rautio on ollut kahteen otteeseen Pakolaisneuvonta ry:n lakimiehenä.

Ihmisoikeuskeskuksen johtajan tehtävään ilmoittautui 21 hakijaa.

Riippumaton toimielin

Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen ja riippumaton, mutta hallinnollisesti osa oikeusasiamiehen kansliaa. Johtajan ohella keskuksella tulee olemaan kaksi asiantuntijavirkamiestä.

Lisäksi oikeusasiamies asettaa keskuksen yhteyteen ihmisoikeusvaltuuskunnan, johon kuuluu 20 - 40 jäsentä erilaisista kansalaisjärjestöistä ja alan toimijoista.

Ihmisoikeuskeskus on - yhdessä Eduskunnan oikeusasiamiehen ja ihmisoikeusvaltuuskunnan kanssa - YK:n hyväksymien ns. Pariisin periaatteiden mukainen toimielin. Lain mukaan Ihmisoikeuskeskuksen tehtävänä on mm. edistää perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta, laatia selvityksiä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta ja tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi keskus osallistuu perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Keskus ei käsittele kanteluja eikä muitakaan yksittäistapauksia, jotka kuuluvat ylimpien laillisuusvalvojien toimivaltaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, puhelin
(09) 4321 (eduskunnan vaihde).