Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vantaan menettely lastensuojeluasiassa ei anna aihetta enempään

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on omasta aloitteestaan hankkinut tietoja Vantaan kaupungilta julkisuudessa esillä olleesta lastensuojeluasiasta.
 
Hankittujen tietojen perusteella apulaisoikeusasiamiehellä ei ollut aihetta ryhtyä ainakaan tässä vaiheessa muihin toimenpiteisiin. Tietojen perusteella ei siis noussut sellaista epäilyä lainvastaisesta menettelystä, jonka vuoksi hänellä olisi nyt aihetta tutkia asiaa tarkemmin.

Apulaisoikeusasiamies Sakslin tekee lapsen oikeuksia koskevat ratkaisut oikeusasiamiehen kansliassa.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Anne Kumpula, puh. (09) 432 3371.