Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vankiloista puuttuu terveydenhuoltopäivystys

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen huolissaan vankien turvallisuudesta

6.3.2009

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen pitää kestämättömänä sitä, että lähes kaikista vankiloista puuttuu viikonloppuisin ja iltaisin terveydenhuoltohenkilöstön päivystys. Apulaisoikeusasiamies on huolissaan vankien turvallisuudesta. Hänen mukaansa kaikkiin vankiloihin tulee viivytyksettä saada kattava ja riittävästi resursoitu päivystysjärjestelmä vankiturvallisuuden takaamiseksi.

Päivystyksen puuttuminen tuli ilmi, kun apulaisoikeusasiamies tutki Keravan vankilan vangin kantelua. Vanki oli sunnuntaina sijoitettu vankilassa ns. eristämistarkkailuun, koska epäiltiin että hänellä voi olla kehossaan kiellettyjä aineita kuten huumeita. Vankilan sairaanhoitaja sai tiedon vangin sijoittamisesta eristämistarkkailuun vasta maanantaina puoliltapäivin, 21 tuntia myöhemmin.

Eristämistarkkailusta on ilmoitettava viipymättä lääkärille tai sairaanhoitajalle

Vankeuslain mukaan vanki voidaan sijoittaa eristämistarkkailuun, jos on perusteltua syytä olettaa, että hänellä on kehossaan kiellettyjä aineita tai esineitä. Tällöin vanki sijoitetaan huoneeseen tai selliin, jossa voidaan teknisillä apuvälineillä tai muulla tavoin tarkkailla ympäri vuorokauden häntä ja kiellettyjen aineiden tai esineiden poistumista hänen kehostaan. Laki kuitenkin edellyttää, että vangin sijoittamisesta eristämistarkkailuun ilmoitetaan viipymättä terveydenhuoltohenkilökunnalle, jotta lääkäri tai sairaanhoitaja voi mahdollisimman pian tutkia vangin terveydentilan. Jos vangilla on kehossaan esimerkiksi huumeita, vakavana vaarana on sisäelinten akuutti myrkytystila tai tukos. Molemmat voivat johtaa kuolemaan.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että laissa ei ole tarkemmin määritelty, mitä tarkoittaa "viipymättä". Hänen mukaansa tavoitteena tulisi olla, että eristämistarkkailuun sijoittamisesta ilmoitetaan lähes välittömästi. Nykytilanteessa tämä on kuitenkin ongelmallista, kun vankiloissa ei ole organisoitu päivystysjärjestelmää. Niinpä ilmoittaminen viivytyksettä on virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin käytännössä mahdotonta. Kuitenkin eristämistarkkailun tarve tulee usein juuri silloin, kun terveydenhuoltohenkilökuntaa ei ole paikalla eikä päivystämässä.

Apulaisoikeusasiamies huomauttaa, että viivytyksetön ilmoittaminen vangin joutumisesta eristämistarkkailuun ei ole itsetarkoitus, vaan sillä turvataan vangin perustuslakiin perustuvaa oikeutta turvallisuuteen. Viranomaisten velvollisuus on huolehtia, että olosuhteet eristämistarkkailussa ovat turvalliset. Pelkkä ilmoituksen tekeminen viivytyksettä ei siten riitä, vaan terveydenhuollon ammattihenkilön on myös tarkastettava vangin tila riittävän nopeasti.

Kaikkiin vankiloihin on saatava kattava päivystysjärjestelmä

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen painottaa, että kaikkiin vankiloihin tulisi saada viivytyksettä kattava ja riittävästi resursoitu päivystysjärjestelmä vankiturvallisuuden takaamiseksi. Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltoyksiköiden resurssien riittämättömyys tuli esille jo aikaisemminkin, kun apulaisoikeusasiamies otti kantaa Vankisairaalan henkilökunnan liian vähäiseen määrään. Hän pitää vankiturvallisuuden kannalta erittäin huolestuttavana terveydenhuoltoyksiköiden resurssien riittämättömyyttä.

Myös eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun ja rangaistuksen estämiseksi (CPT) on kiinnittänyt huomiota vankiloiden terveydenhuoltoresurssien riittämättömyyteen yleensä ja myös erikseen eristämistarkkailutilanteissa. Raportissaan tarkastuskäynniltään Suomessa keväällä 2008 CPT suosittaa, että vankiloissa olisi aina, myös yöllä, paikalla henkilö, joka kykenee antamaan ensiapua ja jolla on mieluiten laillistetun sairaanhoitajan pätevyys. Kun vangin epäillään kuljettavan kehossaan kiellettyjä aineita, hänen tulee saada asianmukainen lääkärintarkastus ja valvonta vakavien riskien eliminoimiseksi. CPT on pyytänyt Suomen viranomaisia ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. CPT tarkasti vuonna 2008 Helsingin, Riihimäen ja Vantaan vankilat.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen on lähettänyt päätöksensä sekä Keravan vankilalle että Rikosseuraamusvirastolle. Hän pyytää Rikosseuraamusvirastoa ilmoittamaan 11.9.2009 mennessä, mihin toimenpiteisiin asia on antanut aihetta.

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisu dnro 133/4/08.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Pasi Pölönen,
puh. (09) 432 3345.