Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vankila avasi ja luki vangin kirjeen lehden mielipidepalstalle

Oikeusasiamieheltä huomautus sananvapauden loukkauksesta
 
 
Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut Riihimäen vankilan rikosseuraamusesimiehelle huomautuksen, kun tämä oli päättänyt, että vangin Helsingin Sanomien mielipidepalstalle osoitettu suljettu kirje voitiin avata ja lukea.
 
Menettely loukkasi karkeasti perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa taattua sananvapauden ydinaluetta.

Oikeusasiamiehelle antamassaan selvityksessä vankila perusteli kirjoituksen lukemista sillä, että vangin epäiltiin siinä syyllistyvän kunnianloukkausrikokseen vankilan virkamiehiä kohtaan. Epäily osoittautui kuitenkin turhaksi, joten kirje toimitettiin eteenpäin.

Epäilyn syyksi vankila ilmoitti sen, että vanki oli kokenut tulleensa monasti väärin kohdelluksi. Hän oli ollut yhteydessä vankilan valvontaviranomaisiin, mutta ei ollut mielestään saanut asiaansa oikeudenmukaista ratkaisua.

Vankilan selvityksestä ei käy suoraan ilmi, mitä oli ajateltu tehdä, jos kirjoituksen sisältö olisi ollut epäilyn mukainen. Oikeusasiamies toteaa, että kirje olisi ilmeisesti tuolloin pidätetty, koska se toimitettiin vastaanottajalle "epäilyn osoittauduttua turhaksi".

Vankien kirjeenvaihdon lukemista ja kirjeen pidättämistä koskevat säännökset eivät anna lupaa siihen, että viranomainen itse estää ennakolta virkatoimintaansa kohdistuvan arvostelun. Näin on siinäkin tapauksessa, että arvostelun epäillään täyttävän kunnianloukkausrikoksen tunnusmerkistön, katsoo Jääskeläinen. Tiedotusvälineillä on omalta osaltaan vastuu julkaisun sisällöstä.

Oikeusasiamies huomauttaa päätöksessään, että sananvapauden tarkoituksena on muun muassa taata avoin julkinen keskustelu ja mahdollisuus vallankäytön julkiseen kritiikkiin. Sananvapauteen sisältyy myös ennakkoesteiden kielto. Jokaisella on perustuslain mukaan oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

Kun vangin kirjeen mahdollinen pidättäminen, jota varten lukeminen mitä ilmeisimmin tapahtui, ei olisi ollut hyväksyttävää, ei lukemistakaan voitu pitää lain mukaisena, näkee Jääskeläinen.

Sananvapautta voidaan rajoittaa lailla ja näin on vankien osalta tehtykin. Näitä säännöksiä tulee kuitenkin tulkita perusoikeusmyönteisesti siten, että sananvapaus on pääsääntö ja sen rajoitus on poikkeus.

Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on korostanut, että sananvapauteen säädettyjä rajoituksia tulee tulkita supistavasti. Vaikka virkamiehilläkin on oikeus nauttia kunnian suojaa, julkiseen valtaan kohdistuvan arvosteluvapauden rajat ovat laajat.

Tässä tapauksessa ei oikeusasiamiehen mukaan kuitenkaan ollut kysymys vain lain tulkintatilanteesta, vaan selvästi lainvastaisesta menettelystä.

 
 
Lisätietoja antaa oikeusasiamiehen sihteeri Anu Rita, puhelin (09) 4321, (eduskunnan vaihde).
Dnrot: 2703/4/09, 2915/4/09, 4356/4/09, 4357/4/09, 3830/4/10 ja 313/4/11.