Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vankien sijoittaminen kalustamattomiin selleihin

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen pitää ongelmallisena sitä, että Riihimäen vankilan eristysosaston kaikki sellit ovat kalustamattomia. Erityisosaston selleissä on ainoastaan patja lattialla. Myös muista vankiloista löytyy kalustamattomia eristysosaston sellejä.

Vankeja sijoitetaan eristysosaston selleihin kurinpitorangaistuksena yksinäisyysrangaistuksen täytäntöön panemiseksi. Vankeja voidaan myös sijoittaa erityisosaston selleihin turvaamistoimenpiteenä tarkkailuun, eristämistarkkailuun ja erillään pitämiseksi järjestysrikkomuksen selvittämisen aikana. 

Eristysosastolle sijoittamisen tilanteet eroavat perusteiltaan ja tarkoituksiltaan toisistaan ja on tapauskohtaisesti harkittava, millaiseen selliin ja olosuhteisiin vanki on kussakin yksittäisessä tilanteessa sijoitettava.
  
AOA Pölösen mukaan ei voida lähteä siitä, että vanki voidaan kaikissa tilanteissa sijoittaa kalustamattomaan selliin. AOA katsoo myös, että vankiloihin tulisi hankkia kalusteita vangille selliin annettavaksi. Ihmisarvoisen kohtelun kannalta ei ole hyväksyttävää, että vangit joutuvat syömään lattialla. Vankiloissa on erilaisia käytäntöjä edellä mainituissa asioissa.

AOA pitää perusteltuna ja tärkeänä, että Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö antaisi vankiloille ohjeistuksen siitä, miten ja millaisissa olosuhteissa edellä mainitut toimenpiteet tulee panna täytäntöön.

AOA on pyytänyt Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikköä ilmoittamaan 1.8.2018 mennessä, mihin toimenpiteisiin kannanotto kalusteiden hankkimisesta ja ohjeistuksen laatimisesta ovat antaneet aihetta. 

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisu EOAK/1276/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivulla, www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia, p. 09 432 3378