Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vanhuksen hoidon tarpeen arviointi viipyi kohtuuttomasti

Oikeusasiamies moittii Helsingin kaupungin sosiaalivirastoa ja terveyskeskusta

22.1.2008

Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio moittii Helsingin kaupungin sosiaalivirastoa ja terveyskeskusta siitä, että vanhuksen hoidon tarpeen arviointi kesti kohtuuttoman kauan. Samalla viivästyi vanhuksen muistihäiriön syyn selvittäminen, diagnoosin tekeminen ja vanhusta hyödyttävän hoidon aloittaminen. Vanhukselle ei myöskään järjestetty hänen hoidon tarpeensa edellyttämää hoitopaikkaa, vaikka häntä hoitanut ryhmä oli arvioinut hänen tarvitsevan palveluasunnon.

Vanhuksen tyttäret kantelivat oikeusasiamiehelle. He olivat ilmaisseet jo tammikuussa 2005 kotihoidon henkilökunnalle huolensa näkövammaisen, muistamattoman ja rollaattorilla liikkuvan äitinsä selviämisestä kotona. Siihen ei kuitenkaan reagoitu, ja tyttäret olivat joutuneet olemaan äitinsä luona joka yö seitsemän kuukauden ajan.

Vanhuksen muistamattomuuden oli todennut tammikuussa 2005 myös kotihoidon lääkäri. Hän oli jättänyt harkittavaksi äidin lähettämisen jatkotutkimuksiin neurologille. Lääkärin virkavapauden aikana sijaislääkäri ei kuitenkaan kirjoittanut lähetettä jatkotutkimuksiin, vaikka hän muuten teki seitsemän kotikäyntiä äidin luona vuonna 2005. Myös lääkärinlausunto laitospaikkaa varten viipyi pari kuukautta samoin kuin lähete muistitutkimuksiin vuoden 2005 lopulla.

Vihdoin vuoden 2006 alussa tutkimuksen tuloksena saatiin diagnoosiksi Alzheimerin tauti ja lääkitys päästiin aloittamaan. Hoitoa päätettiin kuitenkin vieläkin jatkaa kotona ja tarkkailla lääkityksen tehoa. Vaikka ympärivuorokautisen hoidon tarve oli ollut ilmeinen sekä lääkärin että hoitotiimin mielestä jo syyskuussa 2005, pitkäaikaisen hoitopaikan tarve otettiin uudelleen esille vasta, kun vanhus joutui keväällä 2006 Malmin sairaalaan akuuttihoitoon.

Oikeusasiamies Paunio toteaa ratkaisussaan, että vanhuksen kohdalla ei toteutunut perustuslaissa turvattu oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kun hänen hoidon tarpeensa arviointi kesti kohtuuttomasti ja muistihäiriön syyn selvittäminen, diagnoosin tekeminen ja hoidon aloittaminen viivästyivät. Myös vanhuksen hoidon tarpeen mukainen hoitopaikka olisi pitänyt järjestää viimeistään hoitotiimin syyskuussa 2005 tekemän arvion jälkeen.

Oikeusasiamies ei pidä hyväksyttävinä syitä, joita Helsingin terveyskeskus antoi viivästymisille, kuten sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen välisen sijoitusprosessin monipolvisuutta, tapahtunutta tiedonkatkosta, lääkärin vaihtumista ja eri tulkintoja palveluasumisen tarpeesta.

Oikeusasiamies huomauttaa lisäksi, että potilaslain mukaan potilaalla on oikeus hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaudenhoitoon. Tämän lain vaatimuksen kanssa on oikeusasiamiehen mukaan ristiriidassa käytäntö, jota kotihoidon ylilääkäri kertoi noudatetun päätettäessä potilaiden sijoituspaikasta. Käytäntö on ollut, että lähes jokaiselle potilaalle on pitänyt tehdä neurologinen muistitutkimus ja kokeilla muistilääkitystä, ennen kuin sijoituspäätös voidaan tehdä. Näin on ollut myös silloin, kun potilas on ollut jo huomattavan avuton. Oikeusasiamiehen mukaan näin kaavamainen käytäntö ei ota huomioon potilaan yksilöllisiä hoidon tarpeita, niin kuin potilaslain mukaan pitäisi.

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu dnro 141/4/06 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. (09) 432 3377.