Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Valtuuston päätös henkilökunnan tupakoinnista pantiin täytäntöön lainvastaisesti

Apulaisoikeusasiamieheltä huomautus Helsingin kaupunginhallitukselle ja henkilöstökeskukselle
 
Helsingin kaupungin henkilöstökeskus on saanut apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinilta huomautuksen toimivaltansa ylittämisestä. Henkilöstökeskus oli antanut kaupungin henkilöstön tupakoinnista työaikana ohjeen, joka ei vastannut kaupunginvaltuuston päätöstä eikä sen tarkoitusta. Henkilöstökeskus oli näin menetellyt vastoin lakia ja kaupungin johtosääntöjä.

Kun kaupunginhallitus panee täytäntöön kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävän valtuuston päätöksiä, sen tulee varmistua siitä, että tehtävät toimenpiteet vastaavat valtuuston päätöstä, huomauttaa apulaisoikeusasiamies. Hän katsoo kaupunginhallituksen laiminlyöneen tämän velvollisuutensa.

Tupakointiohje ei vastannut valtuuston päätöstä
 
Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli kesäkuussa 2010 Savuton Helsinki -tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelmaa.

Kaupunginhallitus oli esittänyt tupakoinnin täyskieltoa. Valtuuston enemmistö katsoi kuitenkin, että täyskielto johtaisi henkilöstön erilaiseen kohteluun sen mukaan, minkälaiset työaikamääräykset heitä koskivat. Päätökseksi tuli, että "kaupungin henkilökunnan tupakointi on kielletty työaikana. Kielto ei koske lakisääteisiä lepotaukoja".

Henkilöstökeskuksen ohjeen mukaan tupakointi ei ole mahdollista työaikana. Työpaikalta ei saa poistua tupakoimaan, tupakoida voi vain työaikaan kuulumattoman ruokatauon aikana, jolloin työntekijä voi poistua työpaikalta. Ohjeen mukaan tupakointi on kielletty myös kahvitauon aikana, koska se luetaan työaikaan eikä sen aikana saa poistua työpaikalta.

Valtuuston tarkoituksena oli myös, että tupakointikielto olisi ohjeellinen eikä siihen tulisi pyrkiä pakolla. Henkilöstökeskuksen ohje on kuitenkin luonteeltaan määräys, johon on liitetty seuraamuksia. Näistä vakavin on varoitusmenettely - irtisanomista edeltävä valmistelutoimi.

Merkittävät päätökset kuuluvat valtuustolle

Sakslin toteaa, että kuntalain ja kaupungin johtosääntöjen mukaan merkittävät hallinnon järjestämistä koskevat päätökset kuuluvat kaupunginvaltuustolle. Tällaisesta päätöksestä oli kysymys Savuton Helsinki -ohjelmaa koskevassa päätöksenteossa, sillä se koski kaikkia 39 000 kaupungin työntekijää. Kaupunginhallituksella ja henkilöstökeskuksella ei ollut tässä vaiheessa harkintavaltaa valtuuston päätöksen sisällön suhteen.

Tupakoinnin kieltämisen sallittavuuden osalta apulaisoikeusasiamies viittaa perustuslakivaliokunnan tupakkalakia koskeviin lausuntoihin ja aikaisempaan oikeusasiamiehen kannanottoon

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puh. 09 432 3355.