Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Valtakunnansovittelija tiedotti työriitaneuvotteluista Twitterissä


Kantelija arvosteli sitä, että valtakunnansovittelija tiedotti loppuvuonna 2015 käydyistä työriitaneuvotteluista henkilökohtaisella Twitter-tilillään. Sen sijaan valtakunnansovittelijan toimiston verkkosivuilla ei asiasta ollut tiedotteita.

Tilanne on korjautunut

Kanteluaikaan valtakunnansovittelijalla oli työ- ja elinkeinoministeriön sivujen yhteydessä staattinen informaatiosivu, johon ei ollut mahdollista lisätä tiedotteita. Toimiston omien sivujen kehitystyö oli kesken.

Valtakunnansovittelijan uudet verkkosivut avautuivat huhtikuussa 2016. Niillä julkaistaan ajankohtaista tietoa työriitaneuvotteluista sekä suomeksi että ruotsiksi. Lisäksi valtakunnansovittelija on tviitannut neuvottelujen vaiheista. Nämä tviitit on luettavissa reaaliaikaisesti verkkosivuilta.

Pääsääntöinen suuren yleisön informaation lähde neuvotteluista ovat kuitenkin koko ajan olleet tiedotusvälineille annettavat haastattelut.

Nopea tiedonvälitys on haaste

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja katsoi, että valtakunnansovittelijan tiedottaminen on olennaisesti parantunut sekä kattavuuden että kielellisten vaatimusten suhteen. Se että tviittaukset ovat vain suomeksi, voi kuitenkin muodostua kielilain kannalta ongelmalliseksi. Tämä korostuu, kun kyse on sovittelijan nopeasta, tilannekohtaisesta ja aktiivisesta tiedottamisesta.

Apulaisoikeusasiamiehen mielestä valtakunnansovittelijan tulisi työriitoihin liittyvissä pikatilanteissa varautua molempien kansalliskielien samanaikaiseen käyttöön myös Twitterissä. Näin on erityisesti siksi, että se on tällä hetkellä nopein sovittelijan itsensä tuottaman informaation välitystapa.

Apulaisoikeusasiamiehen päätös 8.9.2016, dnro 5117/4/15 on luettavissa osoitteessa http://www.oikeusasiamies.fi/.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Juha Niemelä, puh. (09) 432 3356.