Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vaikeavammaisen lapsen oikea-aikainen kuntoutus vaarantui viiveen takia

Kela on saanut apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojalta moitteet, kun 6-vuotiaan vaikeavammaisen lapsen kuntoutushakemuksen käsittely kesti 99 päivää.

Pajuoja katsoo viivästyksen vaarantaneen lapsen oikea-aikaisen kuntoutuksen, jolla on suuri merkitys kehittyvän lapsen elämässä. Käsittelyaika ylitti lähes kolminkertaisesti Kelan tavoitteen, joka on 35 päivää.

Lain mukaan Kelan kuntoutusta voi saada vaikeavammainen henkilö, jolle on myönnetty korotettu tai ylin vammais- tai hoitotuki.
 
Lapsen vammaistuki- ja kuntoutushakemukset jätettiin samana päivänä, ja päätös vammaistuesta tuli 25 päivässä. Kuntoutuspäätös olisi voitu tehdä jo tuolloin, mutta hakemusta ei otettu käsittelyyn huolimatta siitä, että kantelija kiirehti päätöstä viisi kertaa. 
 
Pajuojan mukaan kuntoutushakemusta käsitelleet Kelan toimihenkilöt eivät toimineet huolellisesti. 

- Kyse ei ollut vain yksittäisen työntekijän erehdyksestä. Hakemus seisoi Kelan työjonossa pitkään, vaikka sitä kiirehdittiin useasti. Viivästystä eivät huomanneet myöskään ne, jotka vastaavat työjonon seurannasta.

Ruuhka ei oikeuta viivettä

Kuntoutushakemusten ruuhkautuminen ei apulaisoikeusasiamiehen mukaan oikeuta hakemusten käsittelyn viivästyksiin. Kelan on järjestettävä toimintansa siten, että se pystyy kaikissa olosuhteissa käsittelemään hakemukset ilman aiheetonta viivästystä.

- Kun kyse on haavoittuvassa asemassa olevasta henkilöstä, kuten vaikeavammaisesta lapsesta, viranomaisen on arvioitava tarkasti, ovatko valitut toimenpiteet ja ratkaisut lapsen edun mukaisia ja edistävätkö ne lapsen oikeuksien toteutumista, korosti Pajuoja

Kelan antaman selvityksen mukaan se varmistaa jatkossa työjärjestelyjen avulla, että kuntoutushakemukset ratkaistaan ilman aiheeton viivytystä.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan ratkaisu dnro 2409/4/13. Lisätietoja antaa notaari Eeva-Maria Tuominen, puhelin 09 - 432 3395.