Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Väestörekisterikeskus laiminlöi saamelaisten oikeudet

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin antoi huomautuksen Väestörekisterikeskukselle sen menettelystä, joka ei sallinut että väestötietojärjestelmään merkitään kaikki saamenkieliset diakriittiset merkit. 

AOA Sakslin selvitti asiaa kantelun perusteella. Kantelijan tyttären nimeä ei saatu väestötietojärjestelmässä oikeassa kirjoitusasussaan. Nimeä ei tämän takia myöskään voi tulostaa oikein virallisiin asiakirjoihin kuten passiin tai Kela-korttiin. 

Perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten valossa valtion olisi pitänyt
ilman aiheetonta viivytystä huolehtia siitä, että saamelaisten nimet voidaan kirjoittaa väestötietojärjestelmään saamen kielen mukaisessa kirjoitusasussa. Kysymys on AOA Sakslinin mukaan oleellinen tekijä toteutettaessa saamelaisten oikeutta kulttuurinsa ylläpitoon ja kehittämiseen sekä heidän identiteettinsä säilyttämiseen.

Tekninen ratkaisu, joka mahdollistaisi kaikki saamenkieliset kirjainmerkit on saadun selvityksen mukaan ollut mahdollinen usean vuoden ajan, mutta sitä ei Väestörekisterikeskuksessa ole katsottu aiheelliseksi toteuttaa vaadittavien järjestelmämuutosten vuoksi.

AOA Sakslinin saaman selvityksen mukaan Väestörekisterikeskus on kantelun jälkeen ryhtynyt toimenpiteisiin asianmukaisen merkistön käyttöönottamiseksi Euroopan neuvoston nimenomaisesti antaman suosituksen mukaisesti. 

AOA Sakslin tulee seuraamaan, että väestötietojärjestelmä ottaa käyttöön uuden merkistön ilmoituksensa mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin ratkaisu 3592/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä, p. 09 432 3363.