Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vaalisalaisuuden turvaamisessa puutteita

Oikeusasiamies teki yllätystarkastuksia ennakkoäänestyspaikoille.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen määräyksestä kaksi oikeusasiamiehen kanslian virkamiestä teki torstaina 30.3. yllätystarkastuksen seitsemään ennakkoäänestyspaikkaan. Tarkastusten tavoitteena oli selvittää ennakkoäänestyspaikkojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä vaalisalaisuuden toteutumista. Tarkastuksen toimittajista toinen liikkuu pyörätuolilla.

Vaalisalaisuuden toteutuminen

Kirkkonummen, Nurmijärven ja Tuusulan ennakkoäänestyspaikoissa havaittiin puutteita vaalisalaisuuden toteutumisessa. Pyörätuolia tai muita liikkumisen apuvälineitä käyttäville äänestäjille ei ollut omaa esteetöntä äänestyskoppia, vaan heille tarjottiin syliin asetettava alusta. Oikeusasiamies on vuonna 2015 antamassaan päätöksessä todennut, että irrallinen äänestäjän syliin asetettava kirjoitusalusta ei turvaa riittävästi vaalisalaisuutta.

Espoon, Vantaan ja Helsingin ennakkoäänestyspaikoissa oli sen sijaan poistettu vuoden 2015 tarkastuksessa havaitut puutteet vaalisalaisuuden toteutumisessa. Äänestyspaikoissa oli nyt käytössä esteettömät äänestyskopit pyörätuolia, rollaattoria tai muita liikkumisen apuvälineitä käyttäville äänestäjille. Myös Keravan kaupungin äänestyspaikassa oli esteetön äänestyskoppi.

Joissakin kohteissa havaittiin puutteita esteettömyydessä, kuten pihan soraisuuden, sen muodon ja luiskan aiheuttamaa vaikeakulkuisuutta sekä kynnysten korkeutta ja ovien raskautta. Lisäksi jotkut äänestyspaikat olivat pieniä ja ahtaita sekä meluisia.

Opasteiden näkyvyys huono

Opasteiden näkyvyys oli huono kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Usein opaste oli vasta ulko-oven vieressä ja ovessa oli kuntavaaleista kertova ennakkoäänestysesite. Näkyvämmät opasteet ja ilmoitukset voisivat edistää vaali- ja osallistumisoikeuden käyttämistä.


Jatkotoimenpiteet

Oikeusasiamies päätti selvittää omana aloitteenaan Kirkkonummen, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien vaalijärjestelyissä havaitut puutteet vaalisalaisuuden toteutumisessa.

Tarkastuksen perusteella oikeusasiamies päätti myös kiinnittää kaikkien tarkastuksen kohteena olleiden kaupunkien ja kuntien keskusvaalilautakuntien huomiota havaintoihin opasteiden näkyvyydestä, esteettömyyden puutteista sekä äänestystilojen pienuudesta.

Oikeusasiamiehen yhtenä erityistehtävänä on vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen edistäminen, suojeleminen ja seuranta. Tehtävä perustuu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyyn yleissopimukseen, jonka Suomi ratifioi kesäkuussa 2016. Tämän vuoksi tarkastuksilla kiinnitetään huomiota esteettömyyteen ja vammaisten henkilöiden osallistumismahdollisuuksiin.

Tarkastuspöytäkirja 2164/2017 on julkaistu verkkosivulla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström p. 09 432 3355 tai vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen p. 09 432 3338.