Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Ulosottovirastolle moitteet viivyttelystä

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin moittii Länsi-Uudenmaan ulosottovirastoa viivyttelystä ja esittää harkittavaksi hyvitystä kantelijalle.

Velkojana ollut kantelija pyysi tutkimaan, oliko ulosottovirasto toiminut oikein, kun se oli vaatinut kantelijaa palauttamaan ulosottovirastoon hänelle jo tilitettyjä varoja.

Asian käsittelyn viivyttely
 
Ulosottovirasto oli maaliskuussa 2015 saanut tietää, että yhden yhteisvastuullisen velallisen velka oli vanhentunut. Tämä oli muuttanut velkavastuuta ja merkinnyt, että yhdeltä velalliselta oli peritty saatavaa yli hänen osuutensa. Muutos velkavastuussa oli otettu huomioon perinnässä vasta elokuussa 2015. Viiveen takia velalliselta liikaa peritty saatava ja siten kantelijalta palautettavaksi vaadittu määrä oli kasvanut suuremmaksi kuin se olisi ollut, mikäli asiassa olisi välittömästi ryhdytty toimenpiteisiin.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin toteaa päätöksessään, että ulosottovirasto ei ole toiminut ulosoton asianmukaisuuden vaatimuksen mukaisesti. Ulosottovirasto saa moitteet asian käsittelyn viivyttelystä.

Hyvitysesitys

Apulaisoikeusasiamies esittää myös ulosottovirastolle harkittavaksi, miten se voi hyvittää menettelystä aiheutuneen vahingon kantelijalle.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätös dnro 4059/4/15 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi/.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja,
p. 09 432 3358