Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Ulkomaalaisvirasto ryhtyi uudelleen selvittämään hallinto-oikeudessa jo ratkaistua turvapaikkapäätöstä

Pakolaiset odottivat turvapaikkapäätöstä lähes puoli vuotta

20.12.2005

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt moittii Ulkomaalaisvirastoa siitä, että se viivytti turvapaikkapäätöksen tekemistä, vaikka Helsingin hallinto-oikeus oli selvästi todennut turvapaikanhakijat pakolaisiksi joille kuuluu turvapaikka. Ulkomaalaisvirasto halusi hankkia vielä lisäinformaatiota asiasta ja keskeytti siksi aikaa päätöksenteon. Turvapaikanhakijat joutuivat näin odottamaan viraston päätöstä lähes puoli vuotta. Apulaisoikeusasiamies on antanut Ulkomaalaisvirastolle huomautuksen sen virheellisestä menettelystä.

Ulkomaalaisvirasto oli vuonna 2002 hylännyt turvapaikkaa hakeneen perheen hakemukset. Ulkomaalaisviraston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka vuotta myöhemmin kumosi Ulkomaalaisviraston päätöksen ja palautti asian käsiteltäväksi uudelleen virastossa. Uuden käsittelyn viivästymisestä kanteli oikeusasiamiehelle Pakolaisneuvonta ry:n lakimies turvapaikanhakijoiden puolesta.

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt huomauttaa, että Ulkomaalaisvirastolla ei ole toimivaltaa pidättäytyä noudattamasta hallinto-oikeuden ratkaisua hankkiakseen lisäinformaatiota. Oikeusvaltiossa hallintoviranomaisen on noudatettava tuomioistuinten lainvoimaisia päätöksiä eikä hallintoviranomaisen omalla käsityksellä ratkaisun oikeellisuudesta ole vaikutusta. Lindstedt muistuttaa, että oikeusasiamies on jo aikaisemmin kiinnittänyt Ulkomaalaisviraston huomiota samaan seikkaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Jari Pirjola,
puh. (09)  4323361.

Apulaisoikeusasiamies Lindstedtin ratkaisu dnro 1434/4/04  kokonaisuudessaan.