Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Työttömyyskassojen etuushakemusten käsittelyajat ovat nopeutuneet

4.2.2010

Työttömyyskassat ovat onnistuneet hyvin lyhentämään etuushakemusten käsittelyaikoja, toteaa apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Ensihakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli vuodenvaihteessa 2 - 3 viikkoa, kun se vuonna 2009 oli pisimmillään 3 - 4 kuukautta. Pajuojan mukaan työttömyyskassojen tulisi kuitenkin pyrkiä siihen, että ensihakemusten käsittely kestäisi korkeintaan kaksi viikkoa.

Työttömyys ja lomautukset ruuhkauttivat työttömyyskassat

Työttömyys ja lomautukset tuottivat viime vuonna runsaasti uusia alkavia työttömyysetuushakemuksia, ja niiden käsittely ruuhkautui pahoin.

Työttömyyskassojen pitkistä käsittelyajoista tehtiin vuonna 2009 oikeusasiamiehelle noin 60 kantelua. Odotusajat olivat pitkiä erityisesti työttömyys- ja lomautusjaksojen alussa. Pajuoja pyysi lokakuussa 2009 seurantatietoja käsittelyaikojen kehittymisestä vuodenvaihteeseen mennessä niiltä työttömyyskassoilta, joista kanteluita oli tullut eniten. 

Käsittelyajat vuodenvaihteessa

Vuodenvaihteeseen mennessä ensihakemusten käsittelyajat olivat alle kolme viikkoa IAET:ssä, Metallityöväen työttömyyskassassa noin kaksi viikkoa ja Toimihenkilöiden työttömyyskassassa keskimäärin kolme viikkoa.

IAET:n jäsenistö koostuu teollisuuden ja palvelualan ylemmistä toimihenkilöistä, kuten insinööreistä, arkkitehdeistä ja ekonomeista.

Kansaneläkelaitoksen tilanne on pysynyt hallinnassa

Työttömyyskassaan kuulumaton työtön työnhakija voi saada Kansaneläkelaitoksesta joko peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Kelasta pyydetyn selvityksen mukaan peruspäivärahojen ja työmarkkinatukien keskimääräinen käsittelyaika oli yksi viikko joulukuussa 2009.

Ruuhkaa muutoksenhakulautakunnassa

Työttömyyskassojen ja Kelan päätöksiin voidaan hakea muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnasta.

Lautakuntaan saapui vuonna 2009 lähes 9 000 asiaa ja se ratkaisi noin 8 500 asiaa. Valitusten määrä kasvoi erityisesti syksyllä.

Keskimääräinen käsittelyaika on ollut 6?7 kuukautta. Lautakunnan tavoitteena on, etteivät käsittelyajat pidentyisi.

Valitusten lisääntymisen ohella ongelmana on, että lautakunta on kolmena viime vuotena ratkaisut vähemmän asioita kuin sinne on tullut. Vuodenvaihteessa lautakunnassa odotti ratkaisuvuoroa 4 500 asiaa.

Vaarana on, että käsittelyajat pidentyvät muutoksenhakulautakunnassa. Käsittelyaikojen seuraamiseksi apulaisoikeusasiamies pyytää selvityksen tilanteesta 31.5.2010.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Juha Niemelä,
puh. (09) 432 3356.