Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Turun terveyskeskus eristi häiriötä aiheuttaneen päihtyneen potilaan putkaan

Oikeusasiamieheltä huomautus lainvastaisesta menettelystä
 
24.4.2007

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on antanut Turun kaupungin terveystoimelle huomautuksen siitä, että päihtynyt ja häiritsevästi käyttäytynyt potilas oli eristetty terveyskeskuksen päivystyksessä poliklinikan putkaan ja hänen omaisuutensa oli otettu haltuun. Potilas oli tuotu päivystykseen, koska hän oli kaatunut kotonaan ja saanut muun muassa päähänsä vammoja.

Oikeusasiamies huomauttaa, että eristämiselle ja omaisuuden haltuunotolle täytyy olla lailliset perusteet. Voimassa olevan lain mukaan ei ole mahdollista rajoittaa omasta tahdostaan terveyskeskukseen hoidettavaksi otetun potilaan itsemääräämisoikeutta vastoin tämän tahtoa. Vaikka potilas tässä tapauksessa oli päihtynyt ja käyttäytyi häiritsevästi, hoitohenkilökunnalla ei ollut oikeutta sulkea hänet lukittuun huoneeseen, josta hänellä ei ollut mahdollisuutta poistua. Terveydenhuollossa potilaan tahdon vastainen eristäminen ja omaisuuden haltuunotto ovat mahdollisia vain silloin, kun hänet on mielenterveyslain mukaisesti otettu tarkkailuun tai määrätty hoitoon tahdostaan riippumatta ja tällöinkin vain silloin kun sitä vaatii välttämättä joko hänen sairautensa hoito, hänen oma turvallisuutensa tai toisen henkilön turvallisuus.

Oikeusasiamies toteaa, että hoitajat toimivat lainvastaisesti, kun he eristivät potilaan ja ottivat haltuunsa hänen omaisuuttaan. Hoitajat noudattivat kuitenkin tapahtumahetkellä Turun kaupungin terveystoimen antamia ohjeita. Oikeusasiamies ei pidä kohtuullisena edellyttää, että hoitajien olisi tullut epäillä käytössä olleiden ohjeiden lainmukaisuutta.

Lainvastaisista ohjeista ja niiden mukaisesta menettelystä on oikeusasiamiehen mukaan vastuussa Turun kaupungin terveystoimi. Hän on pyytänyt terveystointa ilmoittamaan 28.9.2007 mennessä eristämistä koskevien ohjeiden muuttamisesta siltä osin kuin niissä sallitaan lain vastaisesti potilaan itsemääräämisoikeuden rajoitukset ja pakon käyttö.

Kantelun tutkinnassa tuli esiin, että sellaiset tilanteet ovat yleisiä, että rauhaton tai väkivaltainen potilas aiheuttaa häiriötä terveyskeskuksen päivystyksessä ja henkilökunta turvautuu menettelyihin, joihin heillä ei ole lakiin perustuvaa oikeutta. Oikeusasiamies on ottanut asian tutkittavakseen omana aloitteenaan.

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion päätös dnro 3285/4/04  kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen,
puh. (90) 432 3341.