Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Tuomiovaltaa ei tule siirtää poliisille

6.9.2007

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen vastustaa oikeusministeriön työryhmän lakiehdotusta, joka siirtäisi rikosoikeudellisen tuomiovallan poliisi-, tulli- ja rajavartiomiehille vuosittain yli 200 000 rikosasiassa. Apulaisoikeusasiamiehen mielestä lakiehdotuksessa on vakavia ongelmia epäillyn oikeusturvan, rikosoikeudellisen järjestelmän perusperiaatteiden ja perustuslain mukaisen tuomiovallan käytön kannalta.

Mainitut valvontaa suorittavat virkamiehet voivat nykyisin antaa kiinteämääräisiä, enintään 115 euron suuruisia rikesakkoja ennalta tarkasti yksilöidyistä yksinkertaisista rikkomuksista. Lakiehdotus avaisi poliisi-, tulli- ja rajavartiomiesten itsenäiselle tuomiovallan käytölle enintään kuuden kuukauden vankeusuhkaisten rangaistussäännösten koko kentän. Nämä rangaistussäännökset ovat oikeudellisesti osittain monimutkaisia. Lakiehdotuksen mukaisiin enintään 20 päiväsakon sakkorangaistuksiin rajattunakin tämä toimivalta voisi tarkoittaa tuhansien tai ääritapauksissa jopa kymmenien tuhansien eurojen sakkorangaistusten määräämistä.

Menettely edellyttäisi epäillyn suostumusta. Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen korostaa kuitenkin, että epäillyn antamalla suostumuksella on vain varsin rajallinen merkitys sakon oikeellisuuden takeena. Epäilty - säännönmukaisesti maallikko - tuntee tapahtumainkulun, mutta hänellä ei yleensä ole edellytyksiä arvioida rikokseen ja rangaistuksen määräämiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Näistä syistä epäilty voi antaa suostumuksensa, vaikka sakkomääräys olisi jossakin suhteessa oikeudellisesti perusteeton tai virheellinen.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Pasi Pölönen,
puh. (09) 432 3345.

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen lausunto dnro 1252/5/07  kokonaisuudessaan.