Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Tarkkailuhaalarit puuttuvat vankien perusoikeuksiiin

Oikeusasiamies: Lainsäätäjän tulisi ottaa asiaan kantaa

Vankiloiden ei tulisi jatkaa ns. tarkkailuhaalareiden käyttöä ennen kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ottanut asiaan kantaa ja lainsäädäntöä on täsmennetty, katsoo oikeusasiamies Petri Jääskeläinen.

Eräissä vankiloissa on ollut käytössä ns. tarkkailuhaalarit, jotka on puettu vankien päälle eristämistarkkailun ajaksi. Haalarien hihansuut ja kaula-aukko on suljettu ja selkäpuolella oleva vetoketju on lukittu nippusiteillä niin, että vanki ei voi itse riisua haalaria.

Oikeusasiamies pitää haalareiden käyttöä sellaisena perusoikeuksien rajoituksena, josta tulisi välttämättä olla laissa selkeä säännös.

Laki ei tunne haalareita

Oikeusasiamies kiinnittää huomiota siihen, että vankeuslaki ei tunne haalareita. Lain mukaan vanki saadaan eristää muistaa vangeista ja häntä voidaan tarkkailla teknisin apuvälinein, jos epäillään, että hänellä on kehossaan kiellettyjä aineita tai esineitä.

Haalareiden käyttö puuttuu perusoikeuksiin eri tavalla kuin esimerkiksi videovalvonta, joka rajoittaa lähinnä vangin yksityisyyden suojaa. Haalarit sen sijaan rajoittavat vangin tahdonvapautta ja itsemääräämisoikeutta.

Vankien kantelusta oma aloite

Asiaa tutkittiin nyt omana aloitteena. Riihimäen ja Helsingin vankilan vangit olivat kannelleet asiasta oikeusasiamiehelle jo vuonna 2005, mutta kantelua ei voitu tutkia samanaikaisen oikeusprosessin takia. 

Asia on sittemmin saatettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tutkittavaksi, missä se on vireillä.

Jääskeläinen lähetti päätöksensä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle ja pyysi sitä ilmoittamaan 28.2. mennessä, mihin toimenpiteisiin päätös on johtanut.
 
Oikeusasiamiehen päätös dnro 2011/2/2010 kokonaisuudessaan. Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Harri Ojala, puhelin (09) 4321.