Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sirpa Rautio jatkaa Ihmisoikeuskeskuksen johtajana

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen nimitti 31.12.2019 varatuomari Sirpa Raution kolmannelle kaudelle Ihmisoikeuskeskuksen johtajaksi saatuaan sitä ennen hänen nimittämistään puoltavan perustuslakivaliokunnan kannanoton. Johtajan toimikausi on neljä vuotta, ja se alkaa 1.3.2020.

Ihmisoikeuskeskuksen johtaja toimii myös ihmisoikeusvaltuuskunnan puheenjohtajana.

Varatuomari Sirpa Rautio on toiminut vastuullisissa perusoikeus- ja ihmisoikeustehtävissä vuodesta 1993 lähtien. Ihmisoikeuskeskuksen johtajaksi hän tuli vuonna 2012 Maailmanpankin pohjoismaisen rahaston ihmisoikeustehtävistä Washingtonista. 

Rautio on aiemmin toiminut mm. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun neuvonantajana Strasbourgissa sekä EU:n oikeusvaltio-operaatiossa Kosovossa Ihmisoikeus- ja tasa-arvotoimiston päällikkönä, yksikön päällikkönä ETYJ:n Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimistossa Varsovassa sekä erilaisissa ihmisoikeustehtävissä YK:lla Bosnia-Herzegovinassa, Etiopiassa ja Eritreassa. 

Rautio on toiminut EU:n perusoikeusviraston hallintoneuvoston jäsenenä 2015-2017 ja sen puheenjohtajana vuodesta 2017 alkaen. 

Ihmisoikeuskeskuksen johtajan tehtävään ilmoittautui 8 hakijaa.

Riippumaton toimielin

Ihmisoikeuskeskuksen tehtävänä on mm. seurata perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista, edistää niihin liittyvää tiedotusta, koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta, laatia selvityksiä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta sekä tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Lisäksi keskus osallistuu perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 

Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen ja riippumaton, mutta hallinnollisesti osa oikeusasiamiehen kansliaa.