Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Seurakunta ei piilotellut turvapaikanhakijaa

Kirkko turvapaikkana -julkaisulla ei ole sitovaa luonnetta

26.11.2008

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt katsoo, että Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto ja sen kirkkoherra eivät menetelleet virkavelvollisuuksiensa vastaisesti vuonna 2007, kun seurakunta tarjosi Iranista olevalle naiselle tukea ja majoitusta. Nainen oli turvapaikanhakija, joka oli saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen.

Seurakunta perusti toimintansa Suomen ekumeenisen neuvoston Kirkko turvapaikkana -julkaisuun, johon se katsoi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sitoutuneen. Nainen oli ensimmäinen henkilö, joka haki turvapaikkaa kirkolta julkaisun ilmestymisen jälkeen.

Muissa saaduissa lausunnoissa kuitenkin todettiin, että julkaisulla ei ole sitovaa luonnetta. Apulaisoikeusasiamies Lindstedt yhtyi tähän käsitykseen.

Selvitysten perusteella apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt totesi, että turvapaikanhakijaa ei ollut piiloteltu, vaan asiaa oli hoidettu avoimesti ja hallintolain hengessä. Hallintolain mukaan viranomaisten on avustettava toisiaan ja pyrittävä edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä. Siten asiassa ei ollut menetelty virheellisesti.

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin päätös dnro 2096/4/07  kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström, puh. (09) 432 3347.