Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Savitaipaleen kunta peri potilailta ambulanssimaksun vastoin lakia

Huomautus oikeusasiamieheltä

2.3.2005

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio arvostelee Savitaipaleen kuntaa lainvastaisesta menettelystä sairaankuljetusmaksujen perinnässä.

Savitaipaleen kunta oli lähettänyt kaksi kuntalaista maksusitoumuksella leikkaukseen yksityissairaalaan toiselle paikkakunnalle. Kun potilaat leikkauksen jälkeen palasivat jatkohoitoon Savitaipaleen terveyskeskukseen, he joutuivat maksamaan itse ambulanssikuljetuksensa, 290 euroa. He kantelivat asiasta oikeusasiamiehelle.

Oikeusasiamies Paunio viittaa ratkaisussaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain säännöksiin ja toteaa, että jos kunta on osoittanut potilaan hoitoon yksityissairaalaan, tulee potilaan sairaankuljetuksen yksityissairaalasta terveyskeskuksen vuodeosastolle jatkohoitoon olla potilaalle maksuton. Oikeusasiamies antoi Savitaipaleen perusturvalautakunnalle huomautuksen sairaankuljetusmaksujen lainvastaisesta määräämisestä.

Oikeusasiamies muistuttaa, että lain mukaan ostopalveluina järjestetyistä sosiaali- ja terveyspalveluista peritään palvelun käyttäjältä samat maksut ja korvaukset kuin kunnan tai kuntayhtymän itse järjestämistä vastaavista palveluista. Tämä merkitsee sitä, että potilaalta on perittävä asiakasmaksut samoin perustein riippumatta siitä, onko hän saanut erikoissairaanhoitoa keskussairaalassa vai onko kunta järjestänyt vastaavan hoidon ostopalveluna yksityisessä sairaalassa. 

Oikeusasiamies toteaa lisäksi, että lain mukaan terveyskeskukseen tai sairaalaan sisäänkirjoitetun potilaan kuljetus sairasautolla toiseen hoitolaitokseen on potilaalle maksuton, kun lääkäri on sen määrännyt.

Myöskään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukaan maksua ei saa periä lääkärin määräämästä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta terveyskeskuksen tai sairaalan sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas, puh (09) 432 3379.

Oikeusasiamiehen ratkaisut dnrot 1201/4/03 ja 1126/4/03  kokonaisuudessaan.