Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Saamenkielisille tv-uutisille parempi lähetysaika

 
Saamenkieliset uutiset lähetetään myöhään yöllä

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin moittii Yleisradion saamenkielisten uutisten lähetysaikoja entisen Lapin läänin eteläpuolella epäinhimillisiksi. Uutiset lähetetään TV-1:ssä suomeksi tekstitettyinä muun ohjelma-ajan jälkeen yleensä puolilta öin.

Myöhäinen lähetysaika on ongelmallinen saamelaisalueen ulkopuolella asuvien niin saamelaisten kuin muidenkin kannalta, katsoo Sakslin. Hän vertaa tilannetta Ruotsiin ja Norjaan, missä televisioyhtiöt lähettävät saamenkieliset uutiset koko maassa kiinteään lähetysaikaan alkuillasta.

- Saamelaisilla on EU:n ainoana alkuperäiskansana erityinen asema vähemmistöjemme keskuudessa. Saamelaisten kieli ja kulttuuri ovat erityisen suojelun kohteena sekä maamme perustuslaissa että kansainvälisissä sopimuksissa, joihin Suomi on sitoutunut, huomauttaa Sakslin.

Apulaisoikeusasiamies katsoo saamenkielisten uutisten palvelevan saamelaisten ohella myös valtaväestöä, sillä ne välittävä tietoa saamelaiskulttuurista ja saamelaisista alkuperäiskansana. Tämä lisää ja edistää suvaitsevaisuutta yhteiskunnassa.

Suomessa asuu noin 9 000 saamelaista, joista yli 60 prosenttia asuu kotiseutualueensa ulko-puolella. Pelkästään pääkaupunkiseudulla asuu noin tuhat saamelaista.

Pohjois-Suomessa asuvilla on mahdollisuus nähdä saamenkieliset Oddasat-uutiset arkisin klo 19.10 FST5-kanavalla. Lähetys tulee Norjan Karasjoella sijaitsevasta keskustoimituksesta.

Uutisten lähettäminen on Yleisradion tehtävä

Sakslin otti asian tutkittavakseen omana aloitteena. Hän katsoi saamenkielisten uutisten lähettämisen olevan kiistatta Yleisradion julkisen palvelun tehtävä, joka kuuluu oikeusasiamiehen valvontaan.

Apulaisoikeusasiamies pyytää Yleisradio Oy:tä ilmoittamaan 31.10.2013 mennessä toimenpiteistään.

AOA Sakslinin päätös, dnro 3709/4/10 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Eero Kallio, puh. (09) 4321.