Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Rikesakon tilisiirtokortissa lainvastainen muuntorangaistuksen uhka

Oikeusasiamieheltä huomautus oikeusministeriölle
 
Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut oikeusministeriölle huomautuksen rikesakon vastustamisasiassa käräjäoikeudessa käytetystä tilisiirtokortista. Niiden sisältö on ollut systemaattisesti virheellinen ja lainvastainen. Tilisiirtokortissa puhutaan sakosta, vaikka kyse on rikesakosta. Merkittävämpi virhe on siinä, että tekstissä ilmoitetaan, että maksamaton sakko 'muunnetaan tuomioistuimessa vankeudeksi', vaikka rikoslaissa on nimenomainen kielto muuntaa rikesakkoa vankeudeksi.

Rikostuomiosovelluksesta eli RITU-järjestelmästä on puuttunut erikseen rikesakolle annettava tilisiirtokortti järjestelmän käyttöönotosta vuodesta 2013 lukien. Tiedossa ei ole, onko rikesakon maksamista varten tulostettava tilisiirto jätetty pois erehdyksessä vai tarkoituksella kustannussyistä.

Oikeusasiamies piti asiantilaa vakavana virheenä. Systemaattinen virhe on omiaan heikentämään tuomioistuinten toiminnasta välittyvää kuvaa. Tällaista virhettä ei voi perustella teknisillä eikä varsinkaan taloudellisilla syillä. Tuomioistuinten tietojärjestelmissä ei saa esiintyä puheena olevan kaltaisia yksilön oikeusturvan kannalta karkeita virheitä. Ongelmat tulisi havaita ja estää ennalta lainsäädäntömuutosten ja järjestelmähankkeiden yhteydessä.

Oikeusasiamies Jääskeläisen päätös 4226/2015 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Pasi Pölönen,
puh. 09-432 3345.