Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Pyörätuolilla pääsee entistä useammin äänestämään esteettömästi

Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläisen määräyksestä kaksi oikeusasiamiehen kanslian virkamiestä teki 31.5. ja 1.6. ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia kahdeksan eri kunnan kuntavaalien ennakkoäänestyspaikkaan Etelä-Suomen alueella. Tarkastusten tavoitteena oli selvittää äänestyspaikkojen esteettömyyttä, vaalisalaisuuden turvaamista ja äänestysjärjestelyjä. Tarkastuksilla arvioitiin myös koronasta johtuvien poikkeusjärjestelyjen sujuvuutta äänestyspaikoilla. Tarkastuksen toimittajista toinen liikkui pyörätuolilla.

Yleisenä havaintona oli, että edelleen ennakkoäänestyspaikoista ilmoittamisessa ja opastamisessa oli parantamisen varaa. Havaintojen mukaan tarkastetuilla äänestyspaikoilla oli otettu asianmukaisesti huomioon vallitseva koronatilanne ja siihen liittyvät terveysturvallisuusasiat.

OA piti myönteisenä, että ennakkoäänestyspaikat alkavat yhä enemmän olla esteettömiä. Äänestyspaikoista löytyy myös aikaisempaa useammin esteettömiä äänestyskoppeja tai -paikkoja, joissa pyörätuolia tai muita liikkumisen apuvälineitä käyttävät äänestäjät voivat tehdä äänestysmerkintänsä vaalisalaisuuden säilyttäen ja mahdollisimman omatoimisesti.

Jatkotoimenpiteet  

OA päätti saattaa tarkastuksen kohteina olleiden kuntien sekä niiden keskusvaalilautakuntien tietoon tarkastuspöytäkirjassa todetut havainnot ja kehittämisehdotukset koskien äänestyspaikkojen opasteiden näkyvyyttä, esteettömyyskysymyksiä ja äänestysjärjestelyjä. Tarkastuksen kohteina olivat Tampere, Akaa, Hämeenlinna, Janakkala, Siuntio, Kirkkonummi, Vantaa ja Espoo.

OA päätti selvittää omana aloitteenaan Espoon drive-in ja ulkoäänestysjärjestelyt vaalisalaisuuden turvaamisen näkökulmasta. Tämän johdosta Espoon kaupungille lähetetään erillinen asiaa koskeva selvityspyyntö. Myös oikeusministeriöltä pyydetään lausunto vaalisalaisuuden varmistamisesta poikkeuksellisissa äänestysjärjestelyissä.

OA:n yhtenä erityistehtävänä on vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen edistäminen, suojeleminen ja seuranta. Tehtävä perustuu Suomen ratifioimaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyyn yleissopimukseen. Tämän vuoksi tarkastuksilla kiinnitetään erityistä huomiota esteettömyyteen ja vammaisten henkilöiden osallistumismahdollisuuksiin.

Tarkastuspöytäkirja 3250/2021 on julkaistu verkkosivulla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi. 

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen p. 09 432 3338.