Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Potilas operoitiin vastoin hänen tahtoaan

Oikeusasiamieheltä huomautus ja hyvitysesitys

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut keskussairaalan kahdelle lääkärille ja sairaanhoitopiirille huomautuksen lainvastaisesta menettelystä. Lisäksi hän esittää, että sairaanhoitopiiri hyvittää potilaalle tähän kohdistetut perus- ja ihmisoikeuksien loukkaukset.

Potilaalle annettiin vastoin hänen tahtoaan ja vastustustaan selkäydinpuudutus ja asetettiin alateitse putki virtsanjohtimeen munuaisaltaan kiven vuoksi. Potilasta ei hoidettu potilaslain edellyttämällä tavalla yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

Oikeusasiamies korostaa sitä, että oikeusjärjestykseemme ei sisälly mitään yleistä oikeutusta henkilön itsemääräämisoikeuden sivuuttamiseen sillä perusteella, että puuttumista henkilön ruumiilliseen koskemattomuuteen voidaan objektiivisesti tai lääketieteellisesti arvioiden pitää hänen etujensa mukaisena.

Potilas itki koko ajan jo ennen toimenpidettä ja toimenpiteeseen vietäessä. Hänen käskettiin mennä leikkauspöydälle ja kun hän kieltäytyi, häneen tartuttiin kiinni ja kaadettiin väkisin leikkauspöydälle. Hänelle laitettiin selkäydinpuudutus vastoin hänen tahtoaan. Tämän jälkeen hän yritti estää alapäähänsä kajoamisen ja piti alushousuistaan kiinni, mutta hänen otteensa irrotettiin. Tässä vaiheessa potilaalle annettiin lisää rauhoittavaa lääkettä, kunnes hän lopulta nukahti toimenpiteen ajaksi.

Oikeusasiamies Jääskeläinen pitää selvänä, että potilaalle vastoin tämän tahtoa suoritetuilla hoitotoimenpiteillä loukattiin perustuslaissa turvattua henkilökohtaisen koskemattomuuden sekä perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattua yksityiselämän suojaa. Oikeusasiamies on hämmästynyt siitä, että asiassa selvityksiä ja lausuntoja antaneet tahot eivät olleet tätä mieltäneet.

Perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen mukaan potilaan tahdon vastainen toimenpide on sallittu vain silloin, jos se perustuu eduskunnan säätämään lakiin. Tällaista lainsäädäntöä ei ole annettu somaattista terveyden- ja sairaanhoitoa varten. Potilaslaki edellyttää potilaan suostumusta hoitotoimenpiteisiin.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä on edellytetty ainakin ihmisoikeuksien vakavimpien loukkausten osalta oikeutta korvaukseen aineettomasta vahingosta (kärsimyksestä), jotta tehokkaan oikeussuojan vaatimus täyttyisi. Lääketieteelliset toimenpiteet, jotka on suoritettu ilman potilaan suostumusta tai toimenpiteeseen erikseen oikeuttavan lain tukea ovat ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä katsottu sellaisiksi loukkauksiksi, joista on suoritettava rahallinen korvaus. Tuomioistuin on kiinnittänyt huomiota siihen, onko toimenpide aiheuttanut valittajalle pelon, ahdistumisen tai alemmuuden tunteita.

Oikeusasiamies Jääskeläinen pitää selvänä, että terveydenhuollon ammattihenkilöiden menettely keskussairaalassa oli aiheuttanut potilaalle sellaista kärsimystä, joka tulee hyvittää tälle. Oikeusasiamies on pyytänyt sairaanhoitopiiriä ilmoittamaan toimenpiteistään asiassa 31.12.2013 mennessä.

Oikeusasiamies Jääskeläisen päätös dnro 673/4/12 kokonaisuudessaan
 
 
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. 09 4321.