Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Potilas joutui odottamaan leikkaukseen Tampereen yliopistolliseen sairaalaan yli kymmenen kuukautta

Oikeusasiamies Pauniolta huomautus lainvastaisesta menettelystä

12.11.2008

Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio arvostelee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää siitä, että potilas joutui odottamaan yli kymmenen kuukautta pääsyä leikkaukseen Tampereen yliopistolliseen sairaalaan.

Potilaan lähete oli tullut Tampereen yliopistolliseen sairaalaan tammikuun loppupuolella 2007. Leikkaushoito oli todettu tarpeelliseksi, ja potilas oli laitettu leikkausjonoon. Leikkauksen pääsyn tavoiteajaksi oli asetettu kaksi kuukautta. Potilas leikattiin kuitenkin vasta marraskuun lopussa 2007.

Oikeusasiamies Paunio korostaa ratkaisussaan potilaan kanteluun, että kun hoito on todettu lääketieteellisesti tarpeelliseksi, on arvioitava hoidon tarpeen kiireellisyys ja aloitettava hoito siihen nähden kohtuullisessa ajassa. Harkittaessa, mikä on kohtuullinen aika, on otettava huomioon potilaan terveydentila, todennäköinen taudinkulku ja esimerkiksi työkyvyn palautuminen. Joka tapauksessa potilaan tulee lain mukaan päästä hoitoon viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun hoidon tarve on todettu. Jos kuntayhtymä ei pysty itse tarjoamaan potilaalle hoitoa tässä ajassa, sen on hankittava hoito muilta palvelun tuottajilta.

Oikeusasiamiehen saaman selvityksen mukaan potilaalla oli ollut vaikeita kipuja eikä hän niiden vuoksi pystynyt juurikaan työhönsä. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa hänen hoidon tarpeensa olikin arvioitu huomattavasti kuutta kuukautta lyhyemmäksi, kun tavoiteajaksi leikkaukseen pääsylle oli esitetty kaksi kuukautta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei kuitenkaan järjestänyt potilaalle hoitoa tässä ajassa eikä hoitotakuun enimmäisajassa, kuudessa kuukaudessakaan. Se ei myöskään hankkinut potilaalle hoitoa muulta palvelun tuottajalta.

Oikeusasiamies toteaa, että kuntayhtymä laiminlöi näin lakisääteisen velvollisuutensa. Hän on antanut kuntayhtymälle huomautuksen sen lainvastaisesta menettelystä.


Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion päätös dnro 2801/4/07 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Leena-Maija Vitie,
puh. (09) 432 3349.