Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Potilaan kohtelu eristyshuoneessa loukkasi ihmisarvoa

Oikeusasiamies esittää hyvitystä
 
Pitkäniemen sairaalassa eristyshuoneessa pidettyä potilasta ei päästetty edes wc:hen, vaan hän joutui tekemään molemmat tarpeensa lattialle. Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo potilaan eristämisen olosuhteiden olleen sekä lainvastaiset että loukkaavan ihmisarvoa. Hän pyytää Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä harkitsemaan, voisiko se hyvittää potilaalle tämän ihmisarvoa loukanneen kohtelun.

Oikeusasiamiehelle kannellut henkilö oli otettu Pitkäniemen sairaalaan mielenterveyslain mukaiseen tarkkailuun. Uhkaavan käytöksen vuoksi hänen hoitonsa oli aloitettu eristyksestä.

Potilas arvosteli kantelussaan sairaalan oloja muun muassa siitä, että hän ei päässyt eristyshuoneesta edes vessaan, vaan joutui tekemään molemmat tarpeensa lattialle.

Sairaala ei oikeusasiamiehelle antamassaan selvityksessään kiistänyt tätä väitettä. Epäselväksi jäi myös, miten usein eristyshuonetta oli siivottu.

Oikeusasiamiehen mukaan sairaalan tulee kyetä järjestämään myös uhkaavan ja väkivaltaisen potilaan kohtelu niin, että hänelle annetaan mahdollisuus tehdä tarpeensa ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla. Jos tämä ei ole mahdollista viemällä potilas wc:hen, tulee eristyshuoneen olosuhteet järjestää niin, että tarpeet voidaan tehdä muualle kuin lattialle ja että potilaan ei tarvitse kärsiä eritteiden hajusta.

Näiltä osin oikeusasiamies katsoo sairaalaan menettelyn olleen lainvastaista. Muilta osin hän ei todennut sairaalan menettelyssä virheellisyyttä tai laiminlyöntiä.

Kyse ihmisarvon loukkauksesta

Oikeusasiamies katsoo, että potilaan kohtelussa oli kysymys ihmisarvon loukkauksesta, joka on vastoin Suomen perustuslakia ja Euroopan ihmisoikeussopimusta (EIS).

Jääskeläinen toteaa päätöksessään, että perusoikeuksien loukkaukset pitää ensisijaisesti estää. Jos se ei onnistu, ne pitää oikaista tai korjata. Mutta jos sekään ei onnistu, loukkaus tulee hyvittää. Tässä tapauksessa loukkausta ei enää voida oikaista tai korjata.

Ihmisoikeusloukkauksia voidaan hyvittää joko ihmisoikeussopimuksen tai vahingonkorvauslain perusteella.

Kun vahingonkorvauslain mukainen ns. kärsimyskorvaus ei tässä tapauksessa ilmeisesti tule kyseeseen, oikeusasiamies pyytää Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä harkitsemaan, voisiko se hyvittää kantelijalle hänen ihmisarvoaan loukanneen kohtelun ihmisoikeussopimuksen nojalla.

Hän pyytää sairaanhoitopiiriä ilmoittamaan 31.8.2011 mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen esityksensä on antanut aihetta.

 
Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen, puh. (09) 432 3341.