Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Poliisipäällikkö sai moitteet Kiakkovieras-lausunnosta

Pirkanmaan poliisilaitoksen poliisipäällikön sanavalinnat olivat huonosti harkittuja, kun hän kutsui mielenosoittajia rosvojoukoksi, katsoo apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja tuoreessa päätöksessään.

Päätös liittyy nk. Kiakkovieras-tapahtumaan, joka järjestettiin tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanoton yhteydessä viime vuonna Tampereella.

Poliisilaitos piti 7.12. tapahtumien johdosta tiedotustilaisuuden. Tuolloin poliisipäällikkö totesi, että kyse ei ollut mielenosoituksesta, vaan rosvojoukosta, joka oli varta vasten kokoontunut häiriköimään.

Pajuoja toteaa, että poliisimiehen ei sovi virkatehtävissään käyttää sanavalintoja, jotka sallitaan esimerkiksi tiedotusvälineille. Poliisipäälliköltä edellytetään korostetun asiallista käyttäytymistä, joka ei saa antaa aihetta tulkintaan asenteellisuudesta.

Ei aihetta epäillä esitutkintojen puolueettomuutta

Asiasta kanteli oikeusasiamiehelle seitsemän henkilöä, jotka arvostelivat erityisesti poliisipäällikön lausuntoa. Lisäksi kyseenalaistettiin Pirkanmaan poliisilaitoksen kyky tehdä tapahtumien esitutkintaa uskottavan puolueettomasti tällaisten lausuntojen jälkeen.

Apulaisoikeusasiamies ei nähnyt aihetta epäillä, etteikö poliisilaitos olisi toimittanut tapahtumien johdosta aloitettuja esitutkintoja asianmukaisesti.

Apulaisoikeusasiamies Pajuojan päätös dnrot 5448, 5449, 5450, 5532, 5726, 5727/4/2013 ja 141/4/2014 kokonaisuudessaan. Lisätiedot esittelijäneuvos Juha Haapamäki, puh. (09) 432 3334.

Poliisin toiminnassa itse mielenosoituksessa ei huomautettavaa

Maaliskuussa antamissaan päätöksissä AOA Pajuoja katsoi, ettei ollut aihetta epäillä poliisin käyttäneen liiallisia voimakeinoja tai muutoinkaan menetelleen lainvastaisesti Kiakkovieras-tapahtuman yhteydessä. Asiasta oli tullut neljä kantelua.

Yksi apulaisoikeusasiamies Pajuojan päätöksistä kokonaisuudessaan, dnro 5651/4/2013.