Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Poliisin tulee panostaa yksityisen turvallisuusalan valvontaan

Työnjako ja lainsäädäntö kaipaavat selkeyttä

 
Poliisin tulee panostaa viime vuosina kasvaneen yksityisen turvallisuusalan valvontaan, katsoo apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Myös alan lainsäädäntöä ja työnjakoa poliisin ja yksityisten toimijoiden välillä on selkeytettävä.

Poliisihallituksessa laaditun muistion mukaan kauppakeskuksiin oli rakennettu 1990-luvun lopulta lähtien noin 100 kiinniotto- ja säilössäpitotilaa. Muistion mukaan asiaan liittyy sekä käytännöllisiä että oikeudellisia ongelmia.

Pajuoja tutki omana aloitteenaan, miten poliisi on suhtautunut näihin ongelmiin ja mitä toimenpiteitä on tarkoitus tehdä tilanteen parantamiseksi.

Vartijoilla ja järjestyksenvalvojilla on lain mukaan kiinniotto-oikeus, mutta ei säilössäpito-oikeutta. Kiinniotettu on viipymättä luovutettava poliisille. Ongelmia aiheutuu erityisesti silloin, kun poliisin tulo kestää ja kiinniotettu on aggressiivinen.

Laittomia säilössäpitoja ei tullut ilmi

Poliisille oli ilmoitettu hieman yli sadasta säilössäpitotilasta. Sensijaan poliisilla ei ollut todennettua tietoa säilössäpidoista ainakaan viime vuosilta. Epäselvät tapaukset olivat päättyneet viimeistään syyttämättäjättämiseen.

Poliisihallitus katsoi lausunnossaan, että joka tapauksessa yksityisen turvallisuusalan toimijoiden valvontaa ja koulutusta on terävöitettävä. Näin onkin tehty asian selvittelyn alettua.

Lainsäädännön selkeyttäminen tarpeen

Pajuoja katsoo, että alan säännökset eivät ole riittävän selvät ja viranomaisetkin esittivät erilaisia näkemyksiä tilanteesta. Lisäksi kansalaisten tulisi voida tietää yksityisen turvallisuusalan toimivaltuudet.

Yksityistä turvallisuusalaa koskevaa lainsäädäntöä selkeytetään parhaillaan.

Siinä yhteydessä läpikäymistä kaipaa esimerkiksi työnjako poliisin ja yksityisten toimijoiden välillä - perustuslain vaatimukset huomioon ottaen. Myös selvä rajanveto säilössäpitoon on tarpeen, katsoo Pajuoja.

AOA Jussi Pajuojan päätös dnro 4402/2/10 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla oikeusasiamies.fi. Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Juha Haapamäki, puh. (09) 4321.