Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Poliisin toiminta Smash Asem -mielenosoituksessa

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt pyytää sisäasiainministeriöltä lisäselvitystä

6.2.2007

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt on pyytänyt sisäasiainministeriön poliisiosastolta lisäselvitystä poliisin toiminnasta Smash Asem -mielenosoituksessa 9.9.2006.

Poliisiosaston tulee antaa lisäselvityksensä 2.4.2007 mennessä.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha Haapamäki, puh. (09) 432 3334

- - - - - - - - - - -

Poliisin toiminnasta Smash Asem -mielenosoituksen yhteydessä tuli oikeusasiamiehelle kuutisenkymmentä kantelua.

Useissa kanteluissa pidettiin perusteettomana mielenosoituksen estämistä ja arvosteltiin yksittäisiä kiinniottoja. Lisäksi kanteluissa tuotiin esiin, että poliisin hajaantumiskäskyt eivät joko kuuluneet tai niitä oli mahdotonta noudattaa, koska poliisi oli jo tuolloin saartanut Kiasman ja Postitalon edustalla olleet ihmiset.

Kantelijat katsoivat myös, että saartorenkaan sisään jäi paljon ulkopuolisia henkilöitä, jotka eivät olleet tulleet mieltään osoittamaan. Kanteluiden mukaan saartorenkaan sisällä jääneet eivät saaneet tietoa siitä, miten ja mistä voi päästä poistumaan paikalta. Lisäksi poispääsyä joutui odottamaan kauan ja poispääsyn ehtona oli henkilötietojen antaminen, kuvaaminen ja vähintään kassien tarkastaminen.

Kantelijat arvostelivat myös kiinniotettujen olosuhteita linja-autoissa ja poliisivankilassa sekä matkapuhelimien ja kameroiden tai kuvien takavarikkoa ja tutkimista.