Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Poliisin lupapalveluihin on päästävä ilman ajanvarausta

Asiakkaiden tulee voida asioida poliisin lupapalveluissa ilman ajanvarausta, jonottamalla vuoroaan palvelupisteessä, katsoo apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja.

Oikeusasiamiehelle tulleissa kanteluissa ja kanslian tekemillä tarkastuksilla on käynyt ilmi, että kaikilla poliisiasemilla ei voi jättää passi- tai muita hakemuksia ilman sähköistä ajanvarausta.

- Sähköinen ajanvaraus helpottaa asiointia, mutta kaikki eivät kuitenkaan osaa, halua tai voi käyttää verkkopalveluja, toteaa Pajuoja.
 
Lisäksi asiakkaille tulisi kertoa asianmukaisesti käytännöstä ja ilmoittaa, että ilman ajanvarausta tulee varautua odottamaan.

Järjestelmät vanhentuneita

Vanhoissa puhelinjärjestelmissä ei ole mahdollista jonottaa, mikä ruuhkauttaa yhteydenottoja poliisin lupapalveluihin.

Pahasti ruuhkautunut on esimerkiksi Helsingin poliisilaitoksen järjestelmä, jota ollaan kuitenkin parhaillaan uudistamassa. Tällöin voidaan ottaa käyttöön muun muassa jonotus- ja takaisinsoittomahdollisuus.

Myös poliisin ajanvarausjärjestelmä on vanhentunut. Se saattaa tehdä ns. haamuvarauksen väärään laitokseen, kun asiakas etsii usean poliisiaseman sivuilta aikaisinta mahdollista aikaa. Myös tätä järjestelmää ollaan uusimassa.

Kymmenen kantelua lupahallinnosta

Pajuoja otti nyt kantaa neljään Espoon ja Helsingin poliisin lupahallintoa koskeneeseen kanteluun.

Näiden lisäksi tutkittavana on kuusi kantelua, jotka koskevat Oulun, Turun, Vantaan ja Keski-Uudenmaan poliisilaitosten ajanvarausten ruuhkia ja pitkiä jonotusaikoja.

Passihakemusten ajanvarauksen jonotusajat vaihtelevat suuresti eri poliisiasemilla. Lyhimmillään ajan saa muutaman päivän päähän, pisimmillään jonotusaika on noin seitsemän viikkoa.

Lisäselvitystä pyydetään

Useiden kanteluiden vuoksi apulaisoikeusasiamies Pajuoja on pyytänyt Poliisihallitukselta 31.10.2013 mennessä selvitystä pitkistä jonotusajoista ja ongelmista, joita on ilmennyt noudettaessa passia R-kioskista.


Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätökset 13.8.2013 dnrot 2200/4/12, 2028/4/12, 2030/4/12 ja 2047/4/12 sekä tarkastukset Helsingin (7.8.2013, 3400/3/13) ja Espoon (8.8.2013 3402/3/13) poliisin lupahallintoon.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Eteläpää, puh. 09-4323359.