Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Poliisi menetteli vastoin lakia kieltäessään jengiliivin käytön

Poliisi menetteli vastoin lakia, kun se kielsi henkilöä käyttämästä jengiliiviä moottoripyörämessuilla ja kehotti häntä poistumaan paikalta, katsoo apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja.

Oikeusasiamiehelle kannellut henkilö oli ollut moottoripyörämessuilla yllään moottoripyöräjengin tunnusliivi. Kahviossa hänen luokseen oli tullut poliiseja, jotka olivat kehottaneet häntä riisumaan liivin ja viemään sen vaatesäilytykseen. Kun kantelija ei ollut tähän suostunut, häntä kehotettiin poistumaan messuilta, minkä hän tekikin.

Poliisi vetosi asiassa kokoontumislakiin, jonka mukaan poliisi voi tarvittaessa antaa ohjeita tai määräyksiä yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Poliisin mukaan liivin käyttö voi aiheuttaa vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle, pelkoa muissa ihmisissä ja provosoida riitaa.

Pukeutuminen kuuluu yksityiselämän suojan piiriin

Pajuoja katsoo, että yksityiselämän suojaan kuuluu oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten aiheetonta puuttumista. Myös oikeus määrätä pukeutumisestaan kuuluu yksityiselämän piiriin. Siihen voi puuttua vain lain perusteella.

Erityisolosuhteissa, kuten vankilassa, jengiliivien käyttöä voidaan rajoittaa järjestyksen, valvonnan tai turvallisuuden perusteella, ja siitä on säädetty vankeuslaissa. Mitään yleistä vaatetuksen rajoittamista koskevaa säännöstä ei ole olemassa.

Tilanteessa ei Pajuojan mukaan ollut sellaisia uhkia, jotka olisivat oikeuttaneet puuttumaan liivin käyttöön kokoontumislain perusteella. Hän huomauttaa päätöksessään, että perusoikeudet ovat ensisijaisia ja että niihin puuttumisen mahdollistavia säännöksiä tulee tulkita ahtaasti.

Pajuoja ei myöskään löytänyt lainmukaisia perusteita poistaa henkilö paikalta. Hän ei ollut aiheuttanut häiriötä tai vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Ainoa syy poistaa henkilö paikalta näytti olleen se, että hän piti päällään jengiliivejä.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös dnro 2740/4/09 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Eteläpää, puh. (09) 432 3359.