Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Petri Jääskeläinen jatkaa eduskunnan oikeusasiamiehenä

Oikeustieteen tohtori Petri Jääskeläinen on valittu eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävään toimikaudeksi 1.1.2018–31.12.2021.

Valinta vahvistui eduskunnan täysistunnossa tiistaina 21. marraskuuta. Vaalissa ei ollut muita ehdokkaita, sillä Jääskeläinen oli ainoa tehtävään ilmoittautunut henkilö määräaikaan 13. marraskuuta mennessä.

Petri Jääskeläinen on toiminut eduskunnan oikeusasiamiehenä myös edellisillä nelivuotiskausilla 2014–2017 sekä 2010–2013. Tätä ennen Jääskeläinen toimi apulaisoikeusasiamiehenä kaksi kautta vuosina 2002–2009.

Eduskunta valitsee oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehet neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ennen vaalia perustuslakivaliokunta arvioi tehtävään ilmoittautuneet. Vaali tapahtuu umpilipuin.