Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Perusteettomat vapaudenriistot tulee hyvittää

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja arvostelee kahdessa äskeisessä päätöksessään Helsingin ja Varsinais-Suomen poliisilaitoksia perusteettomista vapaudenriistoista ja esittää niiden hyvittämistä ihmisoikeussopimuksen nojalla.

Helsingissä oli kyse poliisilain perusteella säilöön otetusta ja Turussa rikosepäilyn johdosta pidätetystä henkilöstä.

Ei riittäviä perusteita vapaudenmenetyksille

Helsingin tapauksessa Pajuoja arvostelee erityisesti sitä, että aamuyöllä kiinniotettu henkilö oli päästetty vapaaksi vasta myöhään seuraavana iltapäivänä.

Poliisien antamissa selvityksissä ei esitetty seikkoja, joiden nojalla näin pitkä säilössä pito olisi ollut perusteltua. Laillisia perusteita ei myöskään ollut henkilön alkoholijuoman hävittämiselle.

Turun tapauksessa henkilöä epäiltiin huoltoasemalle tehdystä murtovarkaudesta, kun hänen DNA:taan oli löydetty noin puolitoista vuotta jälkeenpäin tyhjästä juomatölkistä, joka oli otettu talteen huoltoaseman pihalta tekopäivänä. Anastetuksi oli kuitenkin ilmoitettu vain kaksi sikarilaatikkoa, ei siis lainkaan juomia.

Pajuoja arvostelee rikosepäilyn perusteita ja myös sitä, että tutkinnanjohtaja etsintäkuulutti henkilön määräten hänet pidätettäväksi, vaikka hänen ei ollut esitetty olleen vaikeasti tavoitettava tai karttavan esitutkintaa. Epäilty oli pidätettynä vajaan vuorokauden.

Perusteeton vapaudenriisto vastoin lakia

Pajuoja toteaa, että jos vapaudenriistolle ei ole hyväksyttäviä perusteita, se on vastoin Suomen perustuslakia ja Euroopan ihmisoikeussopimusta. Ihmisoikeussopimuksen mukaan jokaisella, jonka vapaus on riistetty sen vastaisesti, on oikeus vahingonkorvaukseen.

Vahingonkorvauslain mukainen korvausvastuu on pitkälti rajoitettua. Ihmisoikeussopimuksessa on kuitenkin taattu oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ihmisoikeusloukkauksissa. Kärsimyskorvaus onkin eräissä tapauksissa mahdollista perustaa siihen, katsoo Pajuoja. Hänen mukaansa eräät korkeimman oikeuden ratkaisut osoittavat, että perus- ja ihmisoikeusloukkauksesta on mahdollista suorittaa vahingonkorvausta tai hyvitystä myös ilman kansallisen lainsäädännön nimenomaista tukea.

Apulaisoikeusasiamies Pajuoja kehottaakin Helsingin ja Varsinais-Suomen poliisilaitoksia harkitsemaan, voisivatko ne ihmisoikeussopimuksen nojalla hyvittää kantelijan vapaudenriiston. Helsingin tapauksessa hän esittää myös perusteetta hävitetyn alkoholijuoman korvaamista.

Pajuoja pyysi poliisilaitoksia 14.9.2012 mennessä ilmoittamaan toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet.

Apulaisoikeusasiamies Pajuojan päätökset 29.5.2012 dnro 2495/4/10 (Varsinais-Suomi) ja 2756/4/10 (Helsinki)kokonaisuudessaan.
Lisätietoja esittelijäneuvos Juha Haapamäki, puhelin (09) 4321.