Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Pasi Pölönen jatkaa apulaisoikeusasiamiehen sijaisena

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on valinnut OTT, esittelijäneuvos Pasi Pölösen apulaisoikeusasiamiehen sijaisen tehtävään toimikaudeksi 15.12.2015 - 14.12.2019. Valinta on perustuslakivaliokunnan kannan mukainen.

Oikeusasiamies kutsuu sijaisen hoitamaan apulaisoikeusasiamiehen tehtäviä silloin, kun apulaisoikeusasiamies on estynyt tai apulaisoikeusasiamiehen tehtävä on täyttämättä.

Tehtävään ilmoittautui kaksi henkilöä. Pölönen on hoitanut sijaisen tehtävää myös edellisellä toimikaudella.