Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Pääsy hammashoitoon kesti liian kauan

Oikeusasiamieheltä huomautuksia Tampereen kaupungille

26.6.2009

Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on antanut Tampereen kaupungille kolme huomautusta liian pitkistä jonotusajoista kiireettömään hammashoitoon. Hoitotakuun mukaan hoitoon pitää päästä kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. Hoidon antamista on mahdollista lykätä vielä toiset kolme kuukautta, jos tämä ei vaaranna potilaan terveydentilaa.

Oikeusasiamiehen tutkittavana on ollut kolme kantelua liian pitkistä jonotusajoista kiireettömään hammashoitoon. Kaksi kantelijaa oli ollut jonossa yli vuoden, kun he kääntyivät oikeusasiamiehen puoleen, ja kolmas reilut seitsemän kuukautta.

Oikeusasiamies toteaa, että Tampereen kaupunki on toiminut lain vastaisesti ja jättänyt täyttämättä lakisääteiset velvollisuutensa, kun se ei ole järjestänyt potilaille kiireetöntä hammashoitoa kansanterveyslaissa säädetyssä enimmäisajassa. Kaupunki ei myöskään järjestänyt potilaille viivytyksettä tai enimmäisaikojen puitteissa hoitoa yhteistoiminnassa toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa tai hankkinut sitä muilta palveluntuottajilta, niin kuin sen olisi lain mukaan pitänyt tehdä, vaikka se tiesi, ettei se voinut itse antaa hoitoa säädetyssä ajassa.

Yksi kantelijoista oli tehnyt kaupungille muistutuksen hoitotakuun mukaisen ajan ylittymisestä. Kesti yli kuusi kuukautta, ennen kuin kaupunki vastasi siihen. Tämä ei ole oikeusasiamiehen mukaan kohtuullista eikä hyvän hallinnon mukaista. Muistutukseen pitäisi vastata noin kuukaudessa tai 1 - 2 kuukaudessa, jos asia on ongelmallinen ja vaatii selvitystyötä.

Tampereen kaupunki totesi selvityksessään oikeusasiamiehelle, että kaupungin hammashoidon jonot olivat kasvaneet nopeasti vuoden 2007 keväästä hammaslääkäripulan ja kiireellisen hoidontarpeen kasvun vuoksi. Helmikuun lopussa 2008 kiireettömään hoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta jonottaneita oli peräti 3 900. Kaupunki oli kuitenkin onnistunut purkamaan jonoja niin, että elokuun lopussa 2008 kiireettömien jonossa oli enää 1 820 potilasta. Lisäksi pyrkimyksenä oli, että vuoden 2009 alussa ei enää olisi hoitotakuun ylittäviä jonoja. Oikeusasiamiehen kanslian saamien tietojen mukaan hoitotakuu toteutuu tällä hetkellä Tampereella kiireettömässä hammashoidossa.

Oikeusasiamiehen ratkaisut dnrot 557/4/08, 1061/4/08 ja 1071/4/08 kokonaisuudessaan

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. (09) 432 3377.