Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Onnettomuustilanteissa salassa pidettävät henkilötiedot eivät saisi tulla julkisiksi

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt puuttui lehtikirjoituksen perusteella pelastustoimen 112info-palveluun.

 

Medialle kohdistettu info-palvelu edellyttää jatkokehittämistä, jotta salassa pidettävät henkilötiedot eivät onnettomuustilanteissa tule julkisiksi.


20.12.2006 

 

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt on päätöksessään ottanut kantaa Hätäkeskuslaitoksen infopalveluun, joka on sähköisessä tietoverkossa toimiva tiedotuspalvelu. Sen tarkoituksena on välittää nopeasti tietoa pelastustoimen toimialan yleisöä kiinnostavista tapahtumista. Palvelu koostuu toisaalta yleisölle tarkoitetusta sähköisen tietoverkon sivustosta ja toisaalta medialle tarkoitetusta palvelusta, jonka käyttäminen edellyttää kirjautumista järjestelmään. Mediapalvelu sisältää pelastustoimen toimialaan kuuluvista tehtävistä seuraavat tiedot: hätäkeskusalue, tapahtumakunta, katuosoite, tapahtumalaji, ilmoitusaika ja lähetetyt yksiköt.

 

Apulaisoikeusasiamies alkoi tutkia infopalvelua Savon Sanomissa julkaistun lehtikirjoituksen perusteella. Selvityksessä ilmeni, että mediapalvelusta näkyi esimerkiksi tarkka osoite, josta  tulipalon uhri oli "tajuttomana kuljetettu sairaalaan". Apulaisoikeusasiamies hankki Hätäkeskuslaitoksen, sisäasiainministeriön ja tietosuojavaltuutetun selvitykset ja kannanotot asiaan. Tietosuojavaltuutettu katsoi lausunnossaan, että henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden näkökulmasta olisi 112info-palvelu analysoitava huolellisesti.

 

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt oli päätöksessään samalla kannalla. Hänen mukaansa 112info-palvelu oli aloitettu hälytyksiin liittyvien henkilötietojen käytön riittämättömän arvioinnin pohjalta. Tavoitteena tulisi olla se, että palvelun välityksellä ei olisi mahdollista hakea henkilötietoja tai tietoja jotka voidaan välillisestikään yhdistää tiettyyn henkilöön.

 

Asian jatkovalmistelu ja palvelun sisällön tarkka määrittely jäävät sisäasiainministeriön tehtäväksi. Tällainen palvelu on Lindstedtin mukaan osoittautunut julkisuusperiaatteen toteutumisen ja tehokkaan viranomaistiedotuksen kannalta sinänsä tarpeelliseksi.

 

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Jorma Kuopus, puh. (09) 432 3385.

 

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin päätös dnro 3185/2/05 kokonaisuudessaan.