Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeutta pysäköinninvalvontaan ei voi antaa yksityishenkilölle

Pysäköinninvalvojan on itse todettava virhepysäköinti, jotta hän voi määrätä virhemaksun

22.6.2010

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen kiinnittää Mikkelin kaupungin pysäköinninvalvojan huomiota siihen, että pysäköinnin valvontatehtäviä ei voi antaa yksityishenkilöille. Pysäköinninvalvontaa voi suorittaa vain kunnan viranhaltija.

Oikeusasiamieheen otti yhteyttä henkilö, joka oli pysäköinyt autonsa veljensä kerrostalon pihaan. Pois lähtiessään hän huomasi tuulilasissa lapun, joka oli otsikoitu "Ilmoitus virheellisestä pysäköinnistä". Lapussa kerrottiin, että virheellisestä pysäköinnistä ilmoitetaan valvontaviranomaiselle ja että seurauksena voi olla pysäköintivirhemaksu. Lapun oli allekirjoittanut taloyhtiön asukas.

Kävi ilmi, että Mikkelin kaupungin pysäköinninvalvoja oli tehnyt joidenkin taloyhtiöiden kanssa sopimuksen siitä, että taloyhtiön edustajat ilmoittavat pysäköinninvalvojalle virheellisestä pysäköinnistä talon parkkipaikalla. Yleensä pysäköinninvalvonnasta vastaava viranomainen käy toteamassa virheellisen pysäköinnin ja laittaa autoon maksukehotuksen. Monilla kerrostalojen pihoilla autoja pysäköitiin kuitenkin väärin lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin viranomaisia on hankala saada paikalle. Tällöin pysäköinninvalvoja päättää taloyhtiön edustajien ilmoitusten perusteella, onko tapauksissa aiheellista antaa maksukehotus tai huomautus.

Oikeusasiamies toteaa, että lain mukaan pysäköinninvalvonta-apulaisen tehtäviin kuuluu ilmoittaa pysäköinninvalvojalle virheellisestä pysäköinnistä ja avustaa pysäköinninvalvojaa valvontaan liittyvissä tehtävissä. 
 
Julkinen hallintotehtävä voidaan perustuslain mukaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lain nojalla. Pysäköintivirhemaksulaissa ei kuitenkaan ole säännöstä, joka oikeuttaisi miltään osin antamaan pysäköinninvalvontatehtäviä valvontahenkilöstön ulkopuoliselle taholle. Pysäköinninvalvojalla ei siis ollut lakiin perustuvaa oikeutta tehdä sopimuksia siitä, että pysäköinninvalvojan avustavia tehtäviä annetaan yksityisille henkilöille.

Lisäksi maksukehotuksen virheellisestä pysäköinnistä voi lain mukaan antaa vain, kun pysäköinninvalvontahenkilöstöön kuuluva on itse havainnut pysäköintivirheen. 

Oikeusasiamies pyytää Mikkelin pysäköinninvalvojaa ilmoittamaan 1.10.2010 mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen kannanottonsa on antanut aihetta.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisu dnro 3257/4/08 kokonaisuudessaan

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puh. (09) 4321.