Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamiesveistos Lauri Lehtimajalle

 
Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen luovutti oikeustieteen lisensiaatti Lauri Lehtimajalle  oikeusasiamiesveistoksen 30.11.2015 .

Lehtimaja on toiminut eduskunnan oikeusasiamiehenä, korkeimman oikeuden oikeusneuvoksena ja useissa muissa tuomarin viroissa ja asiantuntijatehtävissä yhteensä lähes 40 vuoden ajan. Lehtimaja täytti 70 vuotta marraskuussa.

- Lehtimaja on tullut tunnetuksi ihmisoikeusjuristina ja perus- ja ihmisoikeusajattelun uranuurtajana Suomessa ja edistänyt toiminnallaan ja kannanotoillaan ansiokkaasti oikeudenmukaisuuden toteumista yhteiskunnassa, todetaan veistoksen luovutuskirjassa.
 
Oikeusasiamiesveistos 'Kaikki' tilattiin vuonna 2009 oikeusasiamiesinstituution 90-vuotisjuhlan kunniaksi kuvanveistäjä Hannu Sireniltä.

Oikeusasiamies voi myöntää veistoksen suomalaiselle tai ulkomaiselle henkilölle, viranomaiselle tai yhteisölle, joka on ansiokkaasti edistänyt laillisuuden ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.
 
Lisätietoja antaa tiedottaja Kaija Tuomisto, puh. 09 432 3352.