Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamiesmitali professori Raimo Lahdelle

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen luovutti OTT, professori emeritus Raimo Lahdelle oikeusasiamiesmitalin hänen viettäessä 70-vuotismerkkipäiväänsä.

Lahti on toiminut rikosoikeuden professorina ja lukemattomissa asiantuntija- tai luottamustehtävissä yli 40 vuoden ajan.
 
- Olette toiminnallanne ja kannanotoillanne ansiokkaasti edistänyt ihmisarvon loukkaamattomuutta, yksilön vapauksia ja oikeuksia sekä laillisuutta ja oikeudenmukaisuutta erityisesti rikosoikeuden ja lääkintäoikeuden alalla, sanoi oikeusasiamies Petri Jääskeläinen luovutuspuheessaan.
 
Oikeusasiamiesveistos "Kaikki" tilattiin vuonna 2009 oikeusasiamiesinstituution 90-vuotisjuhlan kunniaksi kuvanveistäjä Hannu Sireniltä.
 
Oikeusasiamies voi myöntää veistoksen suomalaiselle tai ulkomaiselle henkilölle, viranomaiselle tai yhteisölle, joka on ansiokkaasti edistänyt laillisuuden ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.