Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies teki yllätystarkastuksia ennakkoäänestyspaikoille - vaalisalaisuuden turvaamisessa edelleen puutteita

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen määräyksestä kaksi oikeusasiamiehen kanslian virkamiestä teki maanantaina 22.1. ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia seitsemään presidentinvaalien ennakkoäänestyspaikkaan. Tarkastusten tavoitteena oli selvittää ennakkoäänestyspaikkojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä vaalisalaisuuden toteutumista. Tarkastuksen toimittajista toinen liikkuu pyörätuolilla.

Esteettömyys avainasemassa 

Vihdin ja Lohjan ennakkoäänestyspaikoissa havaittiin puutteita vaalisalaisuuden turvaamisessa. Pyörätuolia tai muita liikkumisen apuvälineitä käyttäville äänestäjille ei ollut omaa esteetöntä äänestyskoppia. Oikeusasiamies on vuonna 2015 antamassaan päätöksessä todennut, että esimerkiksi irrallinen äänestäjän syliin asetettava kirjoitusalusta ei turvaa riittävästi vaalisalaisuutta.

Oikeusasiamies piti hyvänä, että Sipoon, Järvenpään, Mäntsälän, Hyvinkään ja Kauniaisten ennakkoäänestyspaikoissa oli esteettömät äänestyskopit.

Tarkastuksessa havaittiin myös muita puutteita esteettömyydessä. Kauniaisten kaupungintalolla takaoven kynnys oli niin korkea, että se esti pyörätuolia käyttävän omatoimisen sisäänpääsyn. Vihdin pääkirjaston ulko-oven tuulikaappi oli ahdas ja vaikeutti pyörätuolia käyttävän sisäänpääsyä.
 
Opasteiden näkyvyys huono

Opasteiden näkyvyys oli huono kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Usein opaste oli vasta ulko-oven vieressä. Näkyvämmällä tiedottamisella olisi mahdollista lisätä äänestäjien vaali- ja osallistumisoikeuden käyttämistä.

Jatkotoimenpiteet 

Oikeusasiamies päätti selvittää omana aloitteenaan Vihdin kunnan ja Lohjan kaupungin vaalijärjestelyissä havaitut puutteet vammaisten henkilöiden vaalisalaisuuden turvaamisessa. 

Oikeusasiamies päätti selvittää omana aloitteenaan myös Sipoon kunnan menettelyn ennakkoäänestyksessä. Vaalivirkailijoiden mukaan äänestäjien avustamisesta ei tehty merkintöjä äänestäjistä pidettävään luetteloon, kuten oikeusministeriön vaaliohjeessa edellytetään.

Oikeusasiamies päätti myös saattaa tarkastuksen kohteina olleiden kaupunkien ja kuntien sekä niiden keskusvaalilautakuntien tietoon tarkastuspöytäkirjassa todetut yleiset havainnot ennakkoäänestyspaikoista tiedottamisesta, opasteiden näkyvyydestä ja esteettömyyden puutteista.

Oikeusasiamiehen yhtenä erityistehtävänä on vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen edistäminen, suojeleminen ja seuranta. Tehtävä perustuu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyyn yleissopimukseen, jonka Suomi ratifioi kesäkuussa 2016. Tämän vuoksi tarkastuksilla kiinnitetään huomiota esteettömyyteen ja vammaisten henkilöiden osallistumismahdollisuuksiin.

Tarkastuspöytäkirja 166/2018 on julkaistu verkkosivulla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström p. 09 432 3355 tai vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen p. 09 432 3338.