Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies teki yllätystarkastuksia ennakkoäänestyspaikoille - esteettömyydessä ja vaalisalaisuuden turvaamisessa edelleen puutteita

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen määräyksestä kaksi oikeusasiamiehen kanslian virkamiestä teki maanantaina 8.4.2019 ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia seitsemään eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikkaan.

Tarkastuspöytäkirja 1670/2019 on julkaistu verkkosivulla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen p. 09 432 3338 tai esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström p. 09 432 3355.