Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies teki yllätystarkastuksen ennakkoäänestyspaikoille

Esteettömyydessä ja vaalisalaisuuden turvaamisessa löytyi puutteita
 
Helsingin, Espoon ja Vantaan ennakkoäänestyspaikkojen esteettömyydessä ja vaalisalaisuuden turvaamisessa löytyi useita puutteita oikeusasiamiehen kansliasta tehdyllä yllätystarkastuksella.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen määräämä tarkastus tehtiin tiistaina 14.4. seitsemään  ennakkoäänestyspaikkaan. Tarkastuksen toimitti kaksi oikeusasiamiehen kanslian virkamiestä, joista toinen käytti pyörätuolia.

Useita puutteita löytyi

Puutteita todettiin kaikkien kolmen kaupungin äänestyspaikoilla. Esimerkiksi Helsingin Kruununhaassa ennakkoäänestyspaikkana toimivaan Rauhankadun postiin oli mahdotonta päästä pyörätuolilla.

Vantaalla Pähkinärinteen kirjastossa pyörätuolia käyttävän vaalisalaisuus saattoi vaarantua. Äänestäjälle oli varattu erillinen pöytä, mutta ilman näkösuojaa.

Espoon Matinkylän yhteispalvelupisteessä Isossa Omenassa pyörätuolia käyttäville ei ollut erillistä äänestyskoppia. Vaalitoimitsijan mukaan he voivat äänestää vaalitoimitsijan pöydänkulmalla.
 
Selvitys vaalijärjestelyistä

Tarkastuksen perusteella oikeusasiamies selvittää omana aloitteenaan kaikkien kolmen kaupungin vaalijärjestelyt.

Oikeusasiamiehen kanslian vuoden 2015 teemana on vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen. Tämän vuoksi tarkastuksilla kiinnitetään huomiota esteettömyyteen ja vammaisten henkilöiden osallistumismahdollisuuksiin.

Oikeusministeriö ohjeistaa järjestelyjä

Vaalilain nojalla oikeusministeriö on antanut kuntien keskusvaalilautakunnille vaaliohjeita. Tämän vuoden eduskuntavaaleja varten annetuissa ohjeissa opastetaan yksityiskohtaisesti, miten esteettömyydestä ja saavutettavuudesta huolehditaan vaalijärjestelyissä.

Tarkastuspöytäkirja dnro 1802/3/2015 on julkaistu ratkaisutietokannassa.
Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puh. 09 432 3355.