Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies pyytää selvityksiä CIA:n vankilentoasiassa

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen pyytää selvityksiä Suomen mahdollisesta osallisuudesta tai Suomen alueen käytöstä Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n ns. terrorisminvastaisessa sodassa käyttämään vankilento-ohjelmaan.

Oikeusasiamies on ottanut asian tutkittavakseen omana aloitteena. Selvitys- ja lausuntopyynnössään oikeusasiamies pyytää muun muassa tietoja yksilöidyistä lennoista. Eri viranomaisilta hän pyytää niiden kaikki asiaan mahdollisesti liittyvät tiedot mahdollisimman kattavasti ja tarkasti. Selvityksiä pyydetään 28.2.2013 mennessä.

Pyyntö on lähetetty samanaikaisesti 15 taholle:
- ulkoasiainministeriö
- sisäasiainministeriö
- Suojelupoliisi
- Keskusrikospoliisi
- Rajavartiolaitos
- Tullihallitus
- puolustusministeriö
- Pääesikunta
- Suomen erityisedustusto Pohjois-Atlantin liitossa
- liikenne- ja viestintäministeriö
- Liikenteen turvallisuusvirasto
- Finavia Oyj / Suomen aluelennonjohto
- Tasavallan presidentin kanslia
- valtioneuvoston kanslia
- Valtakunnansyyttäjänvirasto
 
Ulkoasiainministeriö ei löytänyt todisteita

Ulkoasiainministeriö selvitti syksyllä 2011 ja alkuvuonna 2012 Amnesty Internationalin pyynnöstä epäilyjä siitä, että Suomen kautta olisi vuosina 2001–2006 kuljetettu vankeja kansainvälisen oikeuden vastaisesti.

Ministeriön selvityksissä ei löytynyt todisteita siitä, että Suomen lentokenttiä tai ilmatilaa olisi käytetty laittomiin vankikuljetuksiin. Ministeriö ilmoitti, että sillä ei ole enempää keinoja saada asiaan lisäselvennystä.

Ulkoasiainministeriö toimitti selvityksissä kertyneen aineiston oikeusasiamiehelle. Oikeusasiamiehellä on ministeriötä laajemmat tiedonsaantioikeudet ja toimivaltuudet selvittää asiaa.

Asiaan kohdistuu laaja kansainvälinen huomio

Euroopan unionin parlamentti on 11.9.2012 kehottanut muun muassa Suomea antamaan kaikki tarvittavat tiedot kaikista lentokoneista, joiden epäillään liittyvän CIA:n ohjelmaan. Parlamentti on katsonut, että vankilentoasiassa yksikään EU:n jäsenvaltio ei ole tähän mennessä täyttänyt kaikilta osin velvollisuuksiaan suojella ja kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja estää niiden loukkaukset.

Eräitä maita koskevia asioita on vireillä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Epäiltyjä salaisia vankiloita ja vankilentoja koskevia selvityksiä on tehty ja tehdään yhä useassa valtiossa ja kansainvälisessä järjestössä.

Esimerkiksi Euroopan neuvosto, Euroopan unionin parlamentti ja Yhdistyneet kansakunnat ovat julkaisseet monia asiaa koskevia laajoja selvityksiä. Niiden mukaan CIA:n vankilento-ohjelma on ollut aktiivinen myös Suomen lähialueilla kuten Puolassa ja Liettuassa. Myös Ruotsista on luovutettu maasta poistettavia henkilöitä CIA:n haltuun ihmisoikeuksia loukkaavalla tavalla.

Oikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö, dnro 3834/2/12, on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen ratkaisutietokannassa.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Pasi Pölönen, puhelin (09) 4321.