Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies: Lyhenne ELY-central ei ole asianmukainen

Työ- ja elinkeinoministeriö on saanut eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläiseltä moitteet siitä, että se on hyväksynyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eli ELY-keskuksen ruotsinkieliseksi lyhenteeksi ELY-central.

ELY-central on sekakielinen ilmaisu, jonka käyttö ei ole kielellisten oikeuksien eikä hyvän hallinnon mukaista hyvää kielenkäyttöä, toteaa oikeusasiamies.

Asiasta oli kannellut valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta. Ministeriö ei ollut kiinnittänyt lautakunnan näkemyksiin huomiota, kun lyhenteestä oli päätetty.

Oikeusasiamies toteaa, että julkisen vallan tulee myös nimistökysymyksissä vaalia molempien kansalliskielten käyttämistä. Mikäli viranomainen katsoo tarpeelliseksi ottaa käyttöön nimestään lyhenteen, se on muodostettava molemmilla kansalliskielillä samoin periaattein. Jos suomenkielinen lyhenne muodostetaan viranomaisen virallisesta nimestä, on ruotsinkielinen nimi muodostettava vastaavasti ruotsinkielisestä nimestä.

'ELY' ei voi olla pelkkä tavaramerkki

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan suomenkielinen lyhenne toimii tavaramerkkinä ruotsiksi ja muilla kielillä.

Oikeusasiamies katsoo kuitenkin, että 'ELY' ei ole keksitty oheisnimi, kuten esimerkiksi Trafi, vaan se on muodostettu viranomaisen virallisesta suomenkielisestä nimestä ja sillä on looginen yhteys viralliseen nimeen.

Sen sijaan ruotsinkielisen henkilön näkökulmasta lyhenteellä ELY-central ja virallisella ruotsinkielisellä nimellä Närings-, trafik- och miljöcentral  ei ole samaa yhteyttä. Tämä on omiaan aiheuttamaan sekaannusta eikä ole hyvän hallinnon mukaista.

Oikeusasiamies kysyy päätöksessään, miksi lyhennettä ei ole muodostettu viraston ruotsinkielisestä nimestä, jos asia on nähty vain tavaramerkkinä. Mikäli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lyhenne olisi suomeksi NTM-keskus, sitä olisi ehkä itsestään selvästi pidetty suomenkielisten kannalta epäasianmukaisena.


Oikeusasiamies pyytää työ- ja elinkeinoministeriötä ilmoittamaan 31.12.2013 mennessä toimenpiteistään päätöksen johdosta. Päätös on lisäksi lähetetty tiedoksi oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikölle, valtiovarainministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastolle, Kotimaisten kielten keskukselle ja Svenska Finlands folktingetille.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 4925/4/12 kokonaisuudessaan ruotsiksi ja ote suomeksi.
Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja, puh. (09) 432 3364.